Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2014, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2014, hectares

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

17

29

47

631

1

9 046

Uppsala

35

32

498

1 592

2

21 893

Södermanlands

42

13

92

661

2

18 367

Östergötlands

55

18

11

1 082

10

36 530

Jönköpings

10

10

22

108

1

14 956

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

11

7

4

49

0

6 015

Kalmar

5

54

7

92

4

10 918

Gotlands

-

173

24

141

50

10 988

Blekinge

-

35

2

21

-

1 822

Skåne

21

513

88

167

2

19 101

 

 

 

 

 

 

Hallands

1

80

9

96

4

7 819

Västra Götalands

85

216

493

3 178

0

90 857

Värmlands

5

47

100

884

1

28 308

Örebro

12

28

33

521

2

15 008

Västmanlands

13

8

985

1 016

1

14 980

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

4

87

172

399

1

13 128

Gävleborgs

-

14

70

362

2

14 327

Västernorrlands

21

36

3

45

1

8 574

Jämtlands

-

20

0

140

0

9 968

Västerbottens

19

12

10

175

53

6 695

Norrbottens

-

91

3

69

-

3 333

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

357

1 523

2 673

11 429

135

362 633

2013

396

1 431

3 227

12 481

235

359 349

2012

295

1 298

2 957

10 484

139

329 568

2011

500

1 327

3 221

9 411

343

300 797

2010

190

1 239

279

8 522

8 427

253 457

2009

181

1 203

265

7 149

9 613

233 446


Anm. Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.