Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2019

JO 18 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2019

2. Höstsådda arealer av höstkorn och höstrågvete 2019

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2019

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available or too unreliable to be presented

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable