Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Längd öppna diken på den brukade åkermarken (med betydelse för dränering av brukad mark). Andel av företagen i procent

3. Length of open ditch on the arable land (with impact on the drainage of the arable land). Percent of holdings

­–100 m

101–

1 000 m

1 001–

2 000 m

2 001 m –

Vet ej

Har inga öppna

diken

Summa procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

50 (± 12)

23 (± 10)

10 (± 4)

8 (± 4)

..

100

Uppsala

..

41 (± 9)

14 (± 5)

17 (± 6)

13 (± 6)

5 (± 3)

100

Södermanlands

..

44 (± 11)

22 (± 8)

12 (± 3)

..

..

100

Östergötlands

6 (± 4)

39 (± 8)

15 (± 4)

12 (± 2)

11 (± 5)

17 (± 7)

100

Jönköpings

13 (± 7)

35 (± 9)

11 (± 5)

7 (± 2)

6 (± 4)

28 (± 9)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

21 (± 10)

11 (± 7)

6 (± 3)

5 (± 3)

49 (± 12)

100

Kalmar

10 (± 7)

38 (± 9)

9 (± 4)

11 (± 4)

9 (± 5)

23 (± 9)

100

Gotlands

..

32 (± 13)

14 (± 5)

15 (± 5)

22 (± 12)

..

100

Blekinge

..

52 (± 17)

..

..

..

33 (± 16)

100

Skåne

13 (± 4)

34 (± 6)

5 (± 1)

3 (± 1)

7 (± 3)

38 (± 6)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

18 (± 8)

35 (± 9)

8 (± 5)

3 (± 2)

5 (± 3)

31 (± 9)

100

Västra Götalands

14 (± 4)

45 (± 4)

8 (± 2)

5 (± 1)

7 (± 2)

21 (± 4)

100

Värmlands

..

59 (± 9)

7 (± 3)

8 (± 3)

13 (± 7)

10 (± 7)

100

Örebro

..

37 (± 10)

17 (± 6)

13 (± 5)

14 (± 7)

..

100

Västmanlands

..

44 (± 9)

19 (± 6)

13 (± 3)

11 (± 4)

4 (± 2)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

44 (± 13)

3 (± 2)

4 (± 2)

13 (± 8)

25 (± 11)

100

Gävleborgs

..

48 (± 13)

21 (± 11)

7 (± 3)

15 (± 9)

..

100

Västernorrlands

19 (± 13)

34 (± 15)

..

4 (± 3)

18 (± 10)

..

100

Jämtlands

..

46 (± 15)

3 (± 2)

..

..

30 (± 15)

100

Västerbottens

14 (± 10)

45 (± 12)

11 (± 6)

8 (± 3)

16 (± 9)

..

100

Norrbottens

..

42 (± 28)

..

15 (± 7)

8 (± 4)

..

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14 (± 5)

25 (± 5)

6 (± 2)

4 (± 1)

..

46 (± 7)

100

Götalands mellanbygder

10 (± 5)

33 (± 6)

9 (± 2)

8 (± 2)

12 (± 5)

28 (± 7)

100

Götalands norra slättbygder

12 (± 4)

42 (± 5)

9 (± 2)

7 (± 1)

7 (± 2)

23 (± 4)

100

Svealands slättbygder

7 (± 3)

44 (± 5)

19 (± 3)

14 (± 2)

10 (± 2)

6 (± 2)

100

Götalands skogsbygder

13 (± 3)

40 (± 4)

9 (± 2)

5 (± 1)

7 (± 2)

26 (± 4)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

6 (± 3)

53 (± 7)

12 (± 4)

6 (± 2)

13 (± 5)

10 (± 4)

100

Nedre Norrland

15 (± 7)

41 (± 9)

9 (± 4)

3 (± 1)

14 (± 5)

18 (± 7)

100

Övre Norrland

13 (± 7)

43 (± 11)

12 (± 8)

9 (± 3)

14 (± 6)

..

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

19 (± 5)

41 (± 6)

..

..

6 (± 3)

32 (± 6)

100

5,1–10,0 ha

13 (± 4)

47 (± 6)

8 (± 4)

..

8 (± 3)

23 (± 5)

100

10,1–20,0 ha

10 (± 2)

47 (± 4)

12 (± 2)

4 (± 1)

10 (± 2)

17 (± 3)

100

20,1–30,0 ha

9 (± 3)

47 (± 6)

13 (± 4)

7 (± 3)

7 (± 3)

17 (± 4)

100

30,1–50,0 ha

7 (± 2)

39 (± 3)

18 (± 3)

9 (± 2)

11 (± 2)

16 (± 2)

100

50,1–100,0 ha

7 (± 1)

35 (± 3)

17 (± 2)

15 (± 2)

14 (± 2)

12 (± 2)

100

100,1< ha

4 (± 1)

22 (± 2)

17 (± 2)

30 (± 2)

12 (± 1)

15 (± 4)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

8 (± 2)

40 (± 3)

14 (± 2)

10 (± 1)

9 (± 1)

19 (± 2)

100

Husdjur

11 (± 3)

36 (± 3)

14 (± 2)

12 (± 1)

11 (± 2)

16 (± 3)

100

Blandat jordbruk

7 (± 3)

40 (± 5)

12 (± 2)

16 (± 3)

12 (± 4)

13 (± 4)

100

Småbruk

13 (± 3)

46 (± 4)

6 (± 2)

..

8 (± 2)

26 (± 4)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 (± 2)

36 (± 3)

14 (± 2)

14 (± 1)

8 (± 1)

20 (± 2)

100

Grönfoder, vall

12 (± 2)

43 (± 3)

10 (± 1)

6 (± 1)

10 (± 1)

19 (± 2)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

6 (± 4)

24 (± 10)

10 (± 7)

7 (± 4)

..

48 (± 15)

100

Övrigt

9 (± 4)

41 (± 7)

9 (± 3)

2 (± 1)

10 (± 4)

29 (± 7)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

11 (± 1)

42 (± 2)

11 (± 1)

7 (± 1)

9 (± 1)

20 (± 2)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 5 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.