Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Tidpunkt för senaste underhåll på någon del av de kulverterade utloppsdikena. Andel av företagen i procent

8. Time for most recent maintenance to any part of the culvert ditches. Percent of holdings

–5 år sedan

6–10 år sedan

11–25 år sedan

26–50 år sedan

51 år –

sedan

Vet ej

Summa procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20 (± 13)

..

..

..

..

43 (± 20)

100

Uppsala

10 (± 4)

9 (± 4)

16 (± 9)

..

..

51 (± 12)

100

Södermanlands

29 (± 12)

..

11 (± 6)

..

..

43 (± 12)

100

Östergötlands

17 (± 7)

14 (± 7)

8 (± 3)

..

..

47 (± 11)

100

Jönköpings

21 (± 11)

..

17 (± 11)

..

-

49 (± 15)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

63 (± 27)

100

Kalmar

15 (± 5)

4 (± 3)

10 (± 5)

..

..

59 (± 15)

100

Gotlands

32 (± 5)

12 (± 6)

..

..

..

48 (± 8)

100

Blekinge

..

9 (± 6)

..

..

..

..

100

Skåne

23 (± 7)

9 (± 4)

6 (± 2)

6 (± 4)

..

55 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

18 (± 8)

8 (± 4)

..

18 (± 11)

..

49 (± 13)

100

Västra Götalands

18 (± 4)

9 (± 3)

11 (± 4)

5 (± 2)

..

56 (± 6)

100

Värmlands

21 (± 13)

..

..

..

-

61 (± 14)

100

Örebro

..

5 (± 3)

..

7 (± 4)

..

55 (± 19)

100

Västmanlands

12 (± 4)

8 (± 3)

9 (± 4)

5 (± 3)

..

64 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

18 (± 12)

..

..

..

..

48 (± 22)

100

Gävleborgs

30 (± 18)

..

..

..

..

44 (± 19)

100

Västernorrlands

..

..

..

-

-

59 (± 23)

100

Jämtlands

7 (± 4)

..

..

..

..

77 (± 14)

100

Västerbottens

11 (± 5)

..

..

..

..

67 (± 17)

100

Norrbottens

..

..

..

..

-

73 (± 12)

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23 (± 7)

12 (± 6)

6 (± 3)

8 (± 5)

..

50 (± 9)

100

Götalands mellanbygder

27 (± 7)

9 (± 4)

9 (± 3)

12 (± 8)

..

42 (± 8)

100

Götalands norra slättbygder

19 (± 5)

9 (± 4)

11 (± 4)

7 (± 4)

..

52 (± 7)

100

Svealands slättbygder

17 (± 4)

11 (± 4)

12 (± 4)

7 (± 3)

1 (± 1)

52 (± 7)

100

Götalands skogsbygder

20 (± 5)

8 (± 2)

7 (± 2)

6 (± 3)

..

58 (± 6)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

20 (± 8)

6 (± 3)

17 (± 8)

..

..

49 (± 11)

100

Nedre Norrland

19 (± 10)

..

14 (± 9)

..

..

62 (± 12)

100

Övre Norrland

9 (± 4)

5 (± 3)

..

..

..

67 (± 13)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

21 (± 8)

..

..

..

..

63 (± 10)

100

5,1–10,0 ha

17 (± 8)

6 (± 4)

8 (± 5)

7 (± 5)

..

61 (± 10)

100

10,1–20,0 ha

13 (± 4)

10 (± 3)

14 (± 4)

7 (± 4)

..

54 (± 6)

100

20,1–30,0 ha

18 (± 5)

11 (± 4)

13 (± 5)

6 (± 3)

..

51 (± 7)

100

30,1–50,0 ha

21 (± 4)

11 (± 2)

13 (± 4)

7 (± 2)

2 (± 1)

46 (± 4)

100

50,1–100,0 ha

24 (± 3)

11 (± 2)

12 (± 2)

6 (± 2)

..

45 (± 4)

100

100,1< ha

25 (± 3)

9 (± 1)

9 (± 2)

4 (± 1)

1 (± 0)

52 (± 4)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

20 (± 3)

11 (± 2)

13 (± 2)

8 (± 2)

1 (± 1)

47 (± 4)

100

Husdjur

24 (± 4)

11 (± 3)

9 (± 3)

5 (± 2)

2 (± 1)

49 (± 5)

100

Blandat jordbruk

24 (± 5)

12 (± 5)

14 (± 4)

6 (± 2)

..

43 (± 7)

100

Småbruk

15 (± 5)

5 (± 2)

9 (± 4)

6 (± 3)

..

64 (± 7)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

25 (± 3)

11 (± 2)

11 (± 2)

8 (± 2)

2 (± 1)

43 (± 3)

100

Grönfoder, vall

19 (± 3)

8 (± 2)

10 (± 2)

6 (± 2)

2 (± 1)

55 (± 4)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

..

..

..

..

..

47 (± 20)

100

Övrigt

13 (± 7)

6 (± 3)

12 (± 6)

..

..

62 (± 9)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

19 (± 2)

8 (± 1)

11 (± 2)

6 (± 1)

1 (± 1)

55 (± 3)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 30 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.