STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:6

 

Ekologisk växtodling 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Areal jordbruksmark 2009. Hektar

2a. Areal åkermark 2009. Hektar

2b. Areal betesmark 2009. Hektar

3a. Spannmål 2009, omställd areal. Hektar

3b. Baljväxter, grönfoder och vall 2009, omställd areal. Hektar

3c. Potatis, sockerbetor och oljeväxter 2009, omställd areal. Hektar

3d. Träda mm samt total åkermark 2009, omställd areal. Hektar

3e. Betesmark och slåtteräng 2009, omställd areal. Hektar

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure