Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 25 SM 0801

Djurhälsa år 2007
Animal health 2007
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Orsaker till allmänbehandling med antibiotika
Juverinflammation är fortfarande den vanligaste orsaken till allmänbehandling med antibiotika till nöt. För häst är sår och andra skador vanligast och för gris är det hälta och andra symtom från leder och klövar.

Kalvdödlighet hos olika nötkreatursraser
Tabellen är uppdelad efter kön och ras och visar hur många kalvar som dör inom en månad efter födseln. Generellt är dödligheten något högre för tjurkalvar än för kvigkalvar. Det är framför allt en hög dödlighet bland tjurkalvar av rasen Jersey, detta kan troligtvis förklaras av att en hel del friska tjurkalvar har avlivats av ekonomiska skäl.

Sjuklighet hos mjölkkor i besättningar av olika storlek
Några sjukdomar har jämförts i olika besättningsstorlekar. Kalvningsförlamning och acetonemi minskar med ökande besättningsstorlek medan juverinflammation och övriga sjukdomar ökar.

Sjuklighet hos mjölkkor i respektive ras
Svensk låglandsboskap har den högsta andelen sjukdomar jämfört med övriga raser.