Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2007

JO 25 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. De vanligaste orsakerna till allmänbehandling med antibiotika, andelar av alla rapporterade behandlingar åren 2005, 2006 och 2007, procent

1. The most common reasons for general treatment with antibiotics, percentage of all reported treatments during 2005, 2006 and 2007

 

 

2005

2006

2007

Antal rapporterade behandlingar 2005

Antal rapporterade behandlingar 2006

Antal rapporterade behandlingar 2007

Häst

 

 

 

11 178

11 549

10 911

Skador

33

32

35

 

 

 

Lymfangit (lymfkärlsinflammation)

7

8

7

 

 

 

Sjukdomar i andningsorgan

6

6

7

 

 

 

Övriga

54

54

51

 

 

 

Summa

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt

 

 

 

120 059

117 817

108 409

Juverinflammation

67

67

66

 

 

 

Hälta samt symptom från leder och klövar

11

11

 

13

 

 

 

Sjukdomar i andningsorgan

3

3

4

 

 

 

Övriga

19

19

17

 

 

 

Summa

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gris

 

 

 

11 007

11 083

10 627

Hälta samt symptom från leder och klövar

25

25

 

23

 

 

 

Juver- eller livmoderinflammation

19

18

 

18

 

 

 

Diarré sjukdomar

12

12

14

 

 

 

Övriga

44

43

45

 

 

 

Summa

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

1 717

1 941

1 982

Juverinflammation

23

25

24

 

 

 

Komplikationer vid dräktighet och förlossning

19

15

 

14

 

 

 

Sjukdomar i andningsorgan

9

9

8

 

 

 

Övriga

49

51

54

 

 

 

Summa

100

100

100

 

 

 


Källa: Jordbruksverkets djursjukdatabas