Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2007

JO 25 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad per ras och kön 2007

2. Number of (liveborn) calves that die within one month of birth, ordered according to breed and sex, 2007

 

Ras

Tjurkalvar

Kvigkalvar

Totalt

Totalt antal födda

Antal kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel,

procent

Totalt antal födda

Antal
kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel, procent

Totalt antal födda

Antal kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel,

procent

Svensk röd och vit boskap

69 615

1 533

2,2

64 764

1 299

2,0

134 379

2 832

2,1

Svensk låglandsboskap

89 991

2 641

2,9

86 418

2 133

2,5

176 409

4 774

2,7

Svensk kullig boskap

616

11

1,8

581

7

1,2

1 197

18

1,5

Svensk Jersey boskap

1 153

81

7,0

1 153

32

2,8

2 306

113

4,9

Svensk Ayrshire boskap

299

8

2,7

334

6

1,8

633

14

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hereford

11 298

165

1,5

10 962

134

1,2

22 260

299

1,3

Charolais

13 176

256

1,9

12 719

205

1,6

25 895

461

1,8

Aberdeen Angus

3 328

70

2,1

3 130

53

1,7

6 458

123

1,9

Limousin

1 897

33

1,7

1 844

26

1,4

3 741

59

1,6

Simmental

6 916

101

1,5

6 491

57

0,9

13 407

158

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highland Cattle

2 001

50

2,5

1 997

49

2,5

3 998

99

2,5

Blonde D´Áquitaine

464

7

1,5

502

2

0,4

966

9

0,9

Rödkulla

417

4

1,0

384

6

1,6

801

10

1,2

Fjällko

973

13

1,3

893

8

0,9

1 866

21

1,1

Korsningar/Övriga raser

66 707

1 105

1,7

64 054

771

1,2

130 761

1 876

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

268 851

6 078

2,3

256 226

4 788

1,9

525 077

10 866

2,1

2006

279 584

6 568

2,3

265 223

5 026

1,9

544 807

11 594

2,1

2005

279 843

6 791

2,4

265 646

5 051

1,9

545 489

11 842

2,2

2004

287 333

6 373

2,2

273 445

4 793

1,8

560 778

11 166

2,0

2003

286 921

6 128

2,1

273 781

4 785

1,7

560 702

10 913

1,9

2002

287 734

6 926

2,4

276 564

4 850

1,8

564 298

11 776

2,1

2001

294 064

8 045

2,7

281 831

4 990

1,8

575 895

13 035

2,3


Källa: Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB)