Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2007

JO 25 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Sjuklighet hos mjölkkor efter ras och sjukdom, procent av alla djur ingående i kokontrollen 2007/08

3b. Occurrence of disease in dairy cows according to breed and disease, percentage of all animals included in the control 2007/08

 

 

Ras

 

Svensk röd och vit boskap (SRB)

Svensk låglandsboskap (SLB)

Svensk kullig boskap (SKB)

Svensk Jersey boskap (SJB)

Övriga raser

Totalt

Sjukdom

 

 

 

 

 

 

Förlossningshjälp

0,5

0,6

0,7

0,4

0,5

0,5

Kalvningsförlamning

2,9

3,6

4,4

5,6

2,9

3,3

Kvarbliven efterbörd

1,1

1,4

0,7

0,4

0,9

1,2

Acetonemi

1,1

1,0

3,4

1,2

1,0

1,1

Juverinflammation

12,2

16,3

13,2

15,0

11,9

14,3

Spenskada

0,3

0,3

0,6

0,6

0,3

0,3

Övriga sjukdomar

10,6

13,0

9,4

9,9

9,3

11,7

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga sjukdomar

 

 

 

 

 

 

Kontrollåret 2007/08

28,7

36,1

32,3

33,1

26,8

32,4


Källa: Kokontrollen, Svensk Mjölk