Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2008

JO 25 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad per ras och kön 2008

2. Number of (liveborn) calves that die within one month of birth, ordered according to breed and sex, 2008

 

Ras

Tjurkalvar

Kvigkalvar

Totalt

Totalt antal födda

Antal kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel,

procent

Totalt antal födda

Antal
kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel, procent

Totalt antal födda

Antal kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel,

procent

Svensk röd och vit boskap

69 380

1 599

2,3

65 029

1 296

2,0

134 409

2 895

2,2

Svensk låglandsboskap

90 821

2 769

3,0

88 950

2 150

2,4

179 771

4 919

2,7

Svensk kullig boskap

560

13

2,3

562

6

1,1

1 122

19

1,7

Svensk Jersey boskap

1 103

70

6,3

1 162

31

2,7

2 265

101

4,5

Svensk Ayrshire boskap

321

12

3,7

353

9

2,5

674

21

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hereford

12 390

211

1,7

12 092

192

1,6

24 485

403

1,6

Charolais

12 961

257

2,0

12 860

194

1,5

25 821

451

1,7

Aberdeen Angus

3 487

72

2,1

3 363

78

2,3

6 850

150

2,2

Limousin

2 059

43

2,1

2 112

42

2,0

4 171

85

2,0

Simmental

7 299

130

1,8

6 983

82

1,2

14 282

212

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highland Cattle

2 108

57

2,7

2 081

54

2,6

4 189

111

2,6

Blonde D´Áquitaine

411

11

2,7

503

8

1,6

914

19

2,1

Rödkulla

395

4

1,0

436

5

1,1

831

9

1,1

Fjällko

981

17

1,7

995

9

0,9

1 976

26

1,3

Korsningar/Övriga raser

70 405

1 413

2,0

67 563

1 008

1,5

137 968

2 421

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

274 681

6 678

2,4

265 047

5 164

1,9

539 728

11 842

2,2

2007

268 851

6 078

2,3

256 226

4 788

1,9

525 077

10 866

2,1

2006

279 584

6 568

2,3

265 223

5 026

1,9

544 807

11 594

2,1

2005

279 843

6 791

2,4

265 646

5 051

1,9

545 489

11 842

2,2

2004

287 333

6 373

2,2

273 445

4 793

1,8

560 778

11 166

2,0

2003

286 921

6 128

2,1

273 781

4 785

1,7

560 702

10 913

1,9

2002

287 734

6 926

2,4

276 564

4 850

1,8

564 298

11 776

2,1

2001

294 064

8 045

2,7

281 831

4 990

1,8

575 895

13 035

2,3


Källa: Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB)