Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2009

JO 25 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad per ras och kön 2009

2a. Sjuklighet hos mjölkkor efter besättningsstorlek och sjukdom, procent av alla djur ingående i kokontrollen 2009/10

2b. Sjuklighet hos mjölkkor efter ras och sjukdom, procent av alla djur ingående i kokontrollen 2009/10

3. Fördelning av kolikfall hos häst i procent under årets månader, 2009

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure