Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2009

JO 25 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad per ras och kön 2009

1. Number of (liveborn) calves that die within one month of birth, ordered according to breed and sex, 2009

 

Ras

Tjurkalvar

Kvigkalvar

Totalt

Totalt antal födda

Antal kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel,

procent

Totalt antal födda

Antal
kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel, procent

Totalt antal födda

Antal kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel,

procent

Svensk röd och vit boskap

67 201

1 640

2,4

62 635

1 439

2,3

129 836

3 079

2,4

Svensk låglandsboskap

88 943

2 874

3,2

87 878

2 125

2,4

176 821

4 999

2,8

Svensk kullig boskap

463

10

2,2

553

7

1,3

1 016

17

1,7

Svensk Jersey boskap

1 028

60

5,8

1 133

37

3,3

2 161

97

4,5

Svensk Ayrshire boskap

319

13

4,1

344

8

2,3

663

21

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hereford

12 511

229

1,8

11 948

202

1,7

24 459

431

1,8

Charolais

12 541

296

2,4

12 182

188

1,5

24 723

484

2,0

Aberdeen Angus

3 526

68

1,9

3 255

62

1,9

6 781

130

1,9

Limousin

2 086

41

2,0

2 057

31

1,5

4 143

72

1,7

Simmental

7 531

150

2,0

7 026

93

1,3

14 557

243

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highland Cattle

1 962

63

3,2

2 002

53

2,6

3 964

116

2,9

Blonde D´Áquitaine

449

8

1,8

462

12

2,6

911

20

2,2

Rödkulla

429

8

1,9

396

4

1,0

825

12

1,5

Fjällko

1 027

12

1,2

962

0

-

1 989

12

0,6

Korsningar/Övriga raser

68 006

1 358

2,0

65 399

993

1,5

133 405

2 351

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

268 022

6 830

2,5

258 232

5 254

2,0

526 254

12 084

2,3

2008

274 681

6 678

2,4

265 047

5 164

1,9

539 728

11 842

2,2

2007

268 851

6 078

2,3

256 226

4 788

1,9

525 077

10 866

2,1

2006

279 584

6 568

2,3

265 223

5 026

1,9

544 807

11 594

2,1

2005

279 843

6 791

2,4

265 646

5 051

1,9

545 489

11 842

2,2

2004

287 333

6 373

2,2

273 445

4 793

1,8

560 778

11 166

2,0

2003

286 921

6 128

2,1

273 781

4 785

1,7

560 702

10 913

1,9

2002

287 734

6 926

2,4

276 564

4 850

1,8

564 298

11 776

2,1

2001

294 064

8 045

2,7

281 831

4 990

1,8

575 895

13 035

2,3


Källa: Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB)