Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2009

JO 25 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Fördelning av kolikfall hos häst i procent under årets månader, 2009

3. Seasonal distribution of colic cases in horses in percent, 2009

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Summa procent

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

10

8

10

8

9

5

6

5

6

9

12

12

100

Svealand

10

12

10

8

7

6

5

5

6

8

12

11

100

Norrland

11

8

11

8

9

7

5

4

6

10

10

10

100

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

10

9

10

8

8

6

5

5

6

9

12

12

100

2008

12

10

10

9

8

5

5

6

7

9

10

9

100

2007

11

11

10

9

9

5

5

5

5

9

11

10

100

2006

11

10

11

9

8

6

4

5

6

8

10

11

100

2005

9

9

9

8

8

5

4

5

6

10

13

13

100


Källa: Jordbruksverkets djursjukdatabas

Anm. De diagnoser som har sammanförts under begreppet kolik i redovisningen är förstoppningar, inkarcerationer, omvridningar, smärta från buken samt alla diagnoser där "kolik" ingår i beskrivningen. Materialet är hämtat från veterinärernas rapporterade journalföring.