Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2012

JO 25 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad, per ras och kön, 2012

1. Number of live born calves that die within a month of birth, by breed and sex, 2012

Ras

Tjurkalvar

 

Kvigkalvar

 

Totalt

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

 

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

 

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

Svensk röd och vit boskap

60 178

1 654

2,7

 

57 858

1 371

2,4

 

118 036

3 025

2,6

Svensk låglandsboskap

89 598

2 911

 3

 

91 459

2 313

2,5

 

181 057

5 224

2,9

Svensk kullig boskap

331

10

3,0

 

397

7

1,8

 

728

17

2,3

Svensk Jerseyboskap

973

81

8,3

 

1 290

43

3,3

 

2 263

124

5,5

Svensk Ayrshireboskap

251

8

3,2

 

307

12

3,9

 

558

20

3,6

 

 

Hereford

12 322

191

1,6

 

12 093

180

1,5

 

24 415

371

1,5

Charolais

10 616

179

1,7

 

10 127

161

1,6

 

20 743

340

1,6

Aberdeen Angus

3 775

58

1,5

 

3 521

54

1,5

 

7 296

112

1,5

Limousin

2 345

67

2,9

 

2 285

41

1,8

 

4 630

108

2,3

Simmental

7 262

124

1,7

 

6 742

76

1,1

 

14 004

200

1,4

 

 

Highland Cattle

1 720

48

2,8

 

1 632

33

2,0

 

3 352

81

2,4

Blonde D´Aquitaine

479

14

2,9

 

448

6

1,3

 

927

20

2,2

Rödkulla

403

11

2,7

 

389

4

1,0

 

792

15

1,9

Fjällko

977

32

3,3

 

922

8

0,9

 

1 899

40

2,1

Korsningar/Övriga raser

68 091

1 219

1,8

 

65 886

854

1,3

 

133 977

2 073

1,5

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

259 321

6 627

2,6

 

255 356

5 176

2,0

 

514 677

11 770

2,3

2011

262 827

6 719

2,6

 

256 821

5 188

2,0

 

519 648

11 907

2,3

2010

263 546

7 151

2,7

 

254 317

5 469

2,2

 

517 863

12 620

2,4

2009

268 022

6 830

2,5

 

258 232

5 254

2,0

 

526 254

12 084

2,3

2008

274 681

6 678

2,4

 

265 047

5 164

1,9

 

539 728

11 842

2,2

2007

268 851

6 078

2,3

 

256 226

4 788

1,9

 

525 077

10 866

2,1

2006

279 584

6 568

2,3

 

265 223

5 026

1,9

 

544 807

11 594

2,1

2005

279 843

6 791

2,4

 

265 646

5 051

1,9

 

545 489

11 842

2,2

2004

287 333

6 373

2,2

 

273 445

4 793

1,8

 

560 778

11 166

2,0

2003

286 921

6 128

2,1

 

273 781

4 785

1,7

 

560 702

10 913

1,9

2002

287 734

6 926

2,4

 

276 564

4 850

1,8

 

564 298

11 776

2,1

2001

294 064

8 045

2,7

 

281 831

4 990

1,8

 

575 895

13 035

2,3


Källa: Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister, CDB