Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2012

JO 25 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Sjuklighet hos mjölkkor efter besättningsstorlek och sjukdom, antal sjukdomsfall per 100 djur ingående i kokontrollen 2012/13

2a. Occurrence of disease in dairy cows by herd size and disease, cases of disease per 100 animals included in the control 2012/13

 

Genomsnittlig besättningsstorlek under kontrollåret

 

 

-24,9

25,0-49,9

50,0-74,9

75,0-99,9

100,0-149,9

150,0-199,9

200,0-299,9

300,0-

Totalt

Sjukdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förlossningshjälp

0,7

0,7

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,5

Kalvningsförlamning

3,8

3,5

3,5

3,2

2,8

2,7

2,8

2,6

3,1

Kvarbliven efterbörd

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,8

0,9

0,6

0,7

Acetonemi

2,7

1,6

1,1

0,8

0,6

0,5

0,5

0,5

0,9

Mastit

11,9

12,9

11,5

12,0

11,3

11,7

13,0

14,1

12,2

Spenskada

0,5

0,3

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

Övriga sjukdomar

12,0

11,7

11,6

12,1

10,9

12,5

13,3

14,5

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga sjukdomar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollåret 2012/13

32,2

31,4

29,0

29,5

26,8

28,7

30,8

32,7

29,6

Kontrollåret 2011/12

32,0

28,6

28,2

27,4

25,9

27,4

27,9

34,4

28,3

Kontrollåret 2010/11

35,0

32,6

31,1

30,7

30,6

29,6

32,1

38,1

31,9

Kontrollåret 2009/10

35,8

33,9

32,1

34,5

31,5

33,7

30,3

42,3

33,4

Kontrollåret 2008/09

37,7

33,3

32,0

32,1

33,5

33,8

30,7

36,9

33,1

Kontrollåret 2007/08

35,6

32,0

30,8

32,9

32,2

32,5

34,1

37,6

32,4

Kontrollåret 2006/07

34,7

34,0

34,0

34,0

34,4

31,9

35,3

43,6

34,3

Kontrollåret 2005/06

35,6

34,9

33,6

35,1

31,8

29,5

36,9

38,8

34,1


Källa: Kokontrollen, Växa Sverige, baserat på 271 868 mjölkkor