Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2018

JO 25 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Sjuklighet hos mjölkkor efter ras och sjukdom, antal sjukdomsfall per 100 djur ingående i kokontrollen 2017/18

2. Occurrence of disease in dairy cows by breed and disease, cases of disease per 100 animals included in the control 2017/18

 

Ras

 

Svensk röd och vit boskap
(SRB)

Svensk låglandsboskap
(SLB)

Svensk kullig boskap
(SKB)

Svensk Jersey boskap
(SJB)

Övriga
raser

Totalt

Sjukdom

 

 

 

 

 

 

Förlossningshjälp

0,3

0,3

0,5

0,3

0,2

0,3

Kalvningsförlamning

1,7

2,5

2,3

3,2

1,6

2,1

Kvarbliven efterbörd

0,6

0,7

0,1

0,1

0,6

0,7

Acetonemi

0,6

0,6

2,1

0,6

0,4

0,6

Mastit

8,3

10,3

8,2

8,2

7,7

9,4

Spenskada

0,1

0,2

0,4

0,2

0,1

0,1

Övriga sjukdomar

7,4

10,1

2,8

6,3

7,0

8,8

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga sjukdomar

 

 

 

 

 

 

Kontrollåret 2017/18

19,1

24,7

16,3

18,8

17,6

22,1

Kontrollåret 2016/17

16,1

18,8

21,0

21,9

14,3

17,5

Kontrollåret 2015/16

18,3

22,1

18,0

17,6

15,8

20,1

Kontrollåret 2014/15

20,2

25,3

23,4

23,2

18,7

22,9

Kontrollåret 2013/14

23,1

28,7

25,4

29,8

21,6

26,0

Kontrollåret 2012/13

25,9

32,6

30,5

32,7

23,7

29,3

Kontrollåret 2011/12

24,9

30,8

32,0

34,3

23,0

27,9

Kontrollåret 2010/11

28,2

34,7

30,5

37,3

25,5

31,4

Kontrollåret 2009/10

29,2

36,4

32,8

38,3

26,0

32,7

Kontrollåret 2008/09

29,5

36,1

32,8

38,5

26,8

32,7

Kontrollåret 2007/08

28,7

36,1

32,3

33,1

26,8

32,4


Källa: Kokontrollen, Växa Sverige, baserat på 248 845 mjölkkor