Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Antal företag efter driftsinriktning och företagarens ålder 2010

25. Number of holdings by type of farming and age of holder in 2010

Kön, driftsinriktning

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

9

64

276

222

256

226

227

502

.

1 782

-Trädgårdsväxter

-

7

16

15

18

19

16

15

.

106

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

..

..

11

8

10

5

6

.

43

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

..

..

..

42

68

30

35

52

.

298

-Köttdjur

..

..

170

146

167

116

147

264

.

1 051

-Övrig husdjursskötsel

..

..

199

153

165

155

110

173

.

1 006

Blandat jordbruk

..

..

84

91

90

63

66

114

.

533

Småbruk

17

336

929

671

735

593

627

1 409

.

5 317

Summa

35

530

1 733

1 351

1 507

1 212

1 233

2 535

.

10 136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

52

549

1 900

1 684

2 103

2 147

2 333

4 352

.

15 120

-Trädgårdsväxter

3

13

65

56

81

113

111

173

.

615

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

18

69

49

62

81

70

91

.

440

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

20

155

691

639

790

775

656

404

.

4 130

-Köttdjur

44

371

1 296

1 071

1 226

1 273

1 359

1 899

.

8 539

-Övrig husdjursskötsel

14

206

653

543

562

635

589

780

.

3 982

Blandat jordbruk

15

175

600

488

579

608

626

921

.

4 012

Småbruk

46

659

2 438

1 955

2 173

2 306

2 765

6 537

.

18 879

Summa

194

2 146

7 712

6 485

7 576

7 938

8 509

15 157

.

55 717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

1 694

1 694

-Trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

390

390

-Jordbruks och trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

120

120

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

.

.

.

.

.

.

.

.

604

604

-Köttdjur

.

.

.

.

.

.

.

.

470

470

-Övrig husdjursskötsel

.

.

.

.

.

.

.

.

607

607

Blandat jordbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

503

503

Småbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

850

850

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

5 238

5 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

61

613

2 176

1 906

2 359

2 373

2 560

4 854

1 694

18 596

-Trädgårdsväxter

3

20

81

71

99

132

127

188

390

1 111

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

19

71

60

70

91

75

97

120

603

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

22

167

748

681

858

805

691

456

604

5 032

-Köttdjur

46

410

1 466

1 217

1 393

1 389

1 506

2 163

470

10 060

-Övrig husdjursskötsel

16

255

852

696

727

790

699

953

607

5 595

Blandat jordbruk

18

197

684

579

669

671

692

1 035

503

5 048

Småbruk

63

995

3 367

2 626

2 908

2 899

3 392

7 946

850

25 046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

229

2 676

9 445

7 836

9 083

9 150

9 742

17 692

5 238

71 091

2010 enl. tidigare LBR-def.

209

2 532

9 038

7 511

8 738

8 794

9 376

16 999

4 953

68 150

2007

257

3 311

11 455

8 460

9 374

9 927

10 065

14 828

4 932

72 609


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.