Statens Jordbruksverk                                            3                                                      JO 34 SM 1701