Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

19. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

19. Number of holdings by type of farming and size of arable land in 2007. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Storleksgrupp åker, hektar

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slakt-kycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

           -       2,0

36

45

30

94

19

1

 

  2,1  -       5,0

3

4

7

11

1

_

 

  5,1  -     10,0

7

4

7

7

2

_

 

10,1  -     20,0

22

12

29

10

1

_

 

20,1  -     30,0

15

11

36

7

1

_

 

30,1  -     50,0

23

17

44

15

_

_

 

50,1  -   100,0

17

40

112

15

2

1

 

100,0 -

18

87

117

22

4

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

141

220

382

181

30

2

 

2005

155

258

443

178

35

1

 

2003

173

289

577

161

24

4

  

Storleksgrupp åker, hektar

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får

och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

           -       2,0

2

2

2

2

_

3

_

  2,1  -       5,0

83

109

_

1

5

8

2

  5,1  -     10,0

167

136

12

1

176

11

6

10,1  -     20,0

248

106

14

1

349

7

6

20,1  -     30,0

141

58

19

2

240

5

6

30,1  -     50,0

198

44

18

5

331

7

12

50,1  -   100,0

152

39

48

6

424

11

8

100,0 -

102

10

51

8

468

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 093

504

164

26

1 993

60

42

2005

1 213

482

219

51

2 076

42

35

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36 

Storleksgrupp åker, hektar

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

           -       2,0

_

3

_

1

56

874

 

  2,1  -       5,0

4

24

1

6

11 990

14 038

 

  5,1  -     10,0

123

210

10

3

9 431

13 701

 

10,1  -     20,0

300

288

19

1

2 576

13 493

 

20,1  -     30,0

276

103

19

4

434

7 122

 

30,1  -     50,0

460

57

39

7

239

8 259

 

50,1  -   100,0

620

34

75

12

54

8 957

 

100,0 -

413

11

129

31

1

6 165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

2 196

730

292

65

24 781

72 609

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888