Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal företag efter driftsinriktning och län 2013. Detaljtyp inom växtodling

11. Number of holdings by detailed type of farming within crop production and county in 2013

Län

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Stockholms

 193

 311

 3

-

 143

 2

 2

Uppsala

 664

 293

 14

-

 250

 5

 3

Södermanlands

 333

 221

 2

-

 188

 2

 12

Östergötlands

 540

 247

 56

 1

 218

 6

 5

Jönköpings

 22

 177

 3

-

 85

 1

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 24

 108

 3

-

 64

 1

-

Kalmar

 117

 206

 16

-

 134

 3

 1

Gotlands

 162

 70

 13

-

 105

 19

 3

Blekinge

 48

 54

 40

 1

 68

 2

 2

Skåne

1 158

 431

 195

 317

 719

 83

 26

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 257

 222

 71

 2

 217

 17

 9

Västra Götalands

1 655

 951

 88

-

 714

 21

 12

Värmlands

 153

 403

 19

-

 126

 4

-

Örebro

 374

 210

 17

-

 141

 7

 1

Västmanlands

 432

 211

 2

-

 143

 3

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 132

 240

 32

-

 114

 2

 2

Gävleborgs

 95

 273

 15

-

 149

 6

-

Västernorrlands

 10

 275

 9

-

 25

 4

 1

Jämtlands

 1

 149

 14

-

 24

 2

 1

Västerbottens

 35

 323

 26

-

 91

 1

-

Norrbottens

 17

 209

 31

-

 39

 5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

6 422

5 584

 669

 321

3 757

 196

 83

2013, med tidigare typologi

6 402

6 596

 686

 209

3 993

 194

 79

2010

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2010, med tidigare LBR-definition

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2007

7 112

5 661

838

370

3 784

214

129

2005

8 552

4 732

993

582

3 950

167

96

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd- 

Mest frukt och bär

 

i växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stockholms

 7

 33

 6

 9

 9

 11

 3

Uppsala

 3

 7

 5

 6

 5

 3

 5

Södermanlands

 4

 13

 2

 3

 10

 7

 2

Östergötlands

 8

 27

 6

 8

 20

 17

 9

Jönköpings

 3

 8

 1

 13

 2

 1

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 1

 6

-

 7

 2

 4

 4

Kalmar

 5

 10

 2

 28

 19

 22

 10

Gotlands

 4

 2

-

 5

 13

 29

 4

Blekinge

 4

 9

 4

 23

 12

 11

 18

Skåne

 79

 78

 19

 165

 85

 91

 34

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 8

 24

 6

 20

 14

 10

 4

Västra Götalands

 13

 42

 10

 26

 24

 19

 15

Värmlands

 5

 6

 4

 6

 3

 3

 3

Örebro

 4

 11

 4

 7

 5

 8

 2

Västmanlands

 3

 4

-

 6

 2

 2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 6

 11

 4

 7

 2

 4

 2

Gävleborgs

 5

 10

 2

 6

 4

 2

 1

Västernorrlands

 5

 18

 2

 10

 1

 4

 2

Jämtlands

 3

 3

-

 15

 1

 2

 5

Västerbottens

 3

 15

 1

 11

 2

 2

 4

Norrbottens

 7

 8

 3

 22

 4

 1

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 180

 345

 81

 403

 239

 253

 135

2013, med tidigare typologi

 191

 353

 77

 400

 251

 254

 132

2010

267

152

65

370

254

217

132

2010, med tidigare LBR-definition

267

151

65

370

254

217

132

2007

190

258

77

447

347

277

145

2005

216

217

230

387

327

283

141