Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

15. Number of holdings by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2013, by production areas

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Götalands södra slättbygder

 25

 38

 65

 22

 5

 1

 

Götalands mellanbygder

 14

 27

 40

 19

 9

-

 

Götalands norra slättbygder

 18

 45

 44

 38

 1

-

 

Svealands slättbygder

 12

 33

 38

 14

 4

-

 

Götalands skogsbygder

 14

 13

 41

 34

 8

-

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

 4

 4

 6

 11

 1

-

 

Nedre Norrland

-

 3

 7

 7

-

-

 

Övre Norrland

 2

 1

 7

 6

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 89

 164

 248

 151

 28

 1

 

2013, med tidigare typologi

 87

 144

 230

 170

 29

 1

 

2010

109

190

300

170

22

2

 

2010, med tidigare LBR-definition

109

190

298

170

22

2

 

2007

141

220

382

181

30

2

 

2005

155

258

443

178

35

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

 

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Götalands södra slättbygder

 45

 12

 23

 2

 129

 6

 1

Götalands mellanbygder

 101

 67

 18

 3

 225

 21

 11

Götalands norra slättbygder

 83

 47

 16

 4

 234

 5

 3

Svealands slättbygder

 129

 123

 9

 4

 389

 9

-

Götalands skogsbygder

 327

 181

 23

 6

 254

 14

 4

Mellersta Sveriges skogsbygder

 104

 71

 4

 1

 137

 1

 1

Nedre Norrland

 93

 64

-

-

 75

 4

 1

Övre Norrland

 37

 34

-

-

 43

 2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 919

 599

 93

 20

1 486

 62

 21

2013, med tidigare typologi

 877

 542

 84

 22

1 607

 60

 18

2010

928

481

132

20

1 860

52

25

2010, med tidigare LBR-definition

911

452

130

20

1 860

52

25

2007

1 093

504

164

26

1993

60

42

2005

1 213

482

219

51

2076

42

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Götalands södra slättbygder

 120

 32

 35

 9

1 122

4 923

 

Götalands mellanbygder

 303

 85

 37

 12

1 697

6 447

 

Götalands norra slättbygder

 246

 80

 31

 22

2 293

7 698

 

Svealands slättbygder

 400

 215

 18

 9

3 508

11 034

 

Götalands skogsbygder

 348

 198

 12

 8

7 907

20 350

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

 176

 109

 3

 5

3 132

6 730

 

Nedre Norrland

 85

 38

 3

 3

2 666

5 763

 

Övre Norrland

 42

 42

 5

 1

2 173

4 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1 720

 799

 144

 69

24 498

67 146

 

2013, med tidigare typologi

1 782

 841

 150

 56

24 080

67 146

 

2010

1 996

820

214

81

25 046

71 091

 

2010, med tidigare LBR-definition

1 996

819

214

81

22 698

68 150

 

2007

2 196

730

292

65

24 781

72 609

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808