Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

27. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och produktionsområde 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

27. Standardized man hours (1000 h) by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2013, by production area

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Götalands södra slättbygder

1 626

 107

 416

 502

1 368

 500

 321

Götalands mellanbygder

 809

 196

 487

 40

 627

 398

 29

Götalands norra slättbygder

2 596

 262

 434

 3

 626

 84

 138

Svealands slättbygder

3 013

 772

 112

-

1 011

 31

 170

Götalands skogsbygder

 455

 707

 75

 7

 581

 54

 101

Mellersta Sveriges skogsbygder

 307

 450

 91

-

 339

 13

 9

Nedre Norrland

 54

 349

 79

-

 139

 11

 1

Övre Norrland

 40

 312

 106

-

 120

 12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

8 899

3 155

1 801

 552

4 810

1 104

 770

2013, med tidigare typologi

8 759

3 774

1 857

 318

5 095

 929

 715

2010

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2010, med tidigare LBR-definition

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2007

9 349

3 170

2 164

568

4 530

1 217

1 027

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter 

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd- 

Mest frukt och bär

 

i växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Götalands södra slättbygder

 555

 705

 109

 235

 351

 579

 66

Götalands mellanbygder

 114

 143

 17

 645

 400

 446

 317

Götalands norra slättbygder

 22

 147

 42

 32

 122

 113

 84

Svealands slättbygder

 43

 397

 40

 88

 93

 71

 36

Götalands skogsbygder

 106

 303

 27

 245

 58

 41

 58

Mellersta Sveriges skogsbygder

 33

 65

 12

 65

 8

 28

 23

Nedre Norrland

 12

 70

 17

 54

 4

 18

 13

Övre Norrland

 22

 124

 7

 58

 15

 2

 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 908

1 954

 271

1 421

1 051

1 299

 610

2013, med tidigare typologi

1 217

2 785

 437

1 356

1 043

1 275

 595

2010

1 102

923

371

1 225

933

1 008

570

2010, med tidigare LBR-definition

1 102

923

371

1 224

933

1 008

570

2007

1 397

1 204

210

1 283

1 285

1 231

582

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Götalands södra slättbygder

1 180

 428

 196

 114

-

-

 

Götalands mellanbygder

2 963

1 276

 610

 542

-

-

 

Götalands norra slättbygder

2 317

1 122

 284

 210

-

-

 

Svealands slättbygder

2 045

1 288

 258

 435

-

-

 

Götalands skogsbygder

6 808

7 172

 503

1 215

-

-

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 129

1 238

 114

 309

-

-

 

Nedre Norrland

1 690

1 493

 64

 307

-

-

 

Övre Norrland

1 598

 522

 48

 171

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

19 729

14 539

2 076

3 303

-

-

 

2013, med tidigare typologi

22 512

13 227

1 473

2 471

-

-

 

2010

24 077

14 236

1 795

2 410

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

24 022

14 000

1 795

2 342

-

-

 

2007

27 102

14 344

2 270

2 197

-

-

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

-

-