Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel. 1000 timmar

29. Standard man-hours by type of farming and support area in 2003. Detailed types within crop production and animal husbandry. 1000 hours

Stödområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

Spannmål m.m

(111).

Vall utöver eget behov

(112)

Mycket potatis

(113)

Mycket
sockerbetor

(114)

Blandat


(115)

Köksväxter på friland

(121)

Plantskoleväxter m.m. på friland
(122)

Stödområde 1

2

43

31

-

13

6

8

Stödområde 2a

88

203

119

-

168

11

15

Stödområde 2b

33

166

36

-

119

8

11

Stödområde 3

88

94

70

-

124

7

-

Stödområde 4a

312

225

75

-

277

19

11

Stödområde 4b

187

46

40

-

87

5

10

Stödområde 5a

127

249

18

-

173

17

39

Stödområde 5b

864

273

114

5

501

26

21

Stödområde 5c

377

138

31

-

207

56

9

Stödområde 5m

347

36

62

29

179

38

12

Övriga riket

8 716

359

1 925

899

2 244

708

347

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483

2000

10 635

1 548

2 597

1 265

3 895

698

674

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus


(123)

Prydnads­växter i växthus

(124)

Blandat(125)

Frukt och bär(130)

Mest jord­bruksväxter


(141)

Mest köks-, prydn.- och plantskole­växter
(142)

Mest frukt och bär


(143)

Stödområde 1

18

-

13

14

-

3

2

Stödområde 2a

46

10

41

49

11

10

8

Stödområde 2b

7

12

19

45

9

-

14

Stödområde 3

5

9

15

9

14

-

5

Stödområde 4a

9

10

25

21

14

12

13

Stödområde 4b

3

20

11

24

15

1

-

Stödområde 5a

50

47

46

46

9

19

20

Stödområde 5b

107

172

45

94

48

60

49

Stödområde 5c

33

36

7

134

13

28

22

Stödområde 5m

-

10

3

51

76

134

57

Övriga riket

1 256

1 183

359

623

740

642

341

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529

2000

387

395

374

1 565

1 163

1 064

890

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor
(211)

Köttdjur
(212)

Blandat
(213)

Får
(221)

Getter
(222)

Blandat
(223)

 

Stödområde 1

659

242

25

77

36

4

 

Stödområde 2a

2 724

790

119

141

35

7

 

Stödområde 2b

1 489

685

76

90

24

6

 

Stödområde 3

992

635

47

100

7

6

 

Stödområde 4a

1 424

674

72

95

17

7

 

Stödområde 4b

346

146

16

23

1

-

 

Stödområde 5a

5 932

4 163

213

434

14

4

 

Stödområde 5b

6 639

3 178

706

457

11

6

 

Stödområde 5c

2 534

920

197

170

-

3

 

Stödområde 5m

974

207

276

54

-

-

 

Övriga riket

8 782

2 100

1 402

260

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45

 

2000

38 635

13 694

5 704

1 728

-

-