Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal företag efter driftsinriktning (huvudtyp) 2003.

3. Number of holdings by type of farming (main type) in 2003.

Område
Storleksgrupp

Växtodling

(1)

Husdjurs­skötsel
(2)

Blandat jordbruk
(3)

Småbruk

(9)

Samtliga

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

818

387

221

285

1 711

Uppsala

1 200

622

346

341

2 509

Södermanlands

819

568

269

335

1 991

Östergötlands

1 261

1 275

420

466

3 422

Jönköpings

299

2 475

123

765

3 662

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

190

1 515

108

595

2 408

Kalmar

534

1 888

288

530

3 240

Gotlands

377

808

279

167

1 631

Blekinge

264

669

140

234

1 307

Skåne

3 695

2 950

1 070

1 402

9 117

 

 

 

 

 

 

Hallands

818

1 595

325

641

3 379

Västra Götalands

4 356

4 757

1 162

3 630

13 905

Värmlands

936

914

323

1 273

3 446

Örebro

966

570

261

581

2 378

Västmanlands

1 216

342

226

306

2 090

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

577

726

199

610

2 112

Gävleborgs

680

886

174

734

2 474

Västernorrlands

342

852

97

680

1 971

Jämtlands

233

791

42

487

1 553

Västerbottens

498

949

125

694

2 266

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

324

462

56

474

1 316

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 918

1 219

687

606

5 430

Götalands mellanbygder

1 928

2 894

1 023

919

6 764

Götalands norra slättbygder

3 903

2 047

934

1 481

8 365

Svealands slättbygder

5 223

2 409

1 343

1 837

10 812

Götalands skogsbygder

2 721

11 343

1 130

4 974

20 168

Mellersta Sveriges skogsb

1 756

1 934

642

2 300

6 632

Nedre Norrland

1 107

2 518

303

1 805

5 733

Övre Norrland

847

1 637

192

1 308

3 984

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

152

624

52

544

1 372

Stödområde 2a

885

1 736

194

1 214

4 029

Stödområde 2b

602

1 195

143

934

2 874

Stödområde 3

562

1 030

239

1 005

2 836

Stödområde 4a

1 266

1 126

398

1 540

4 330

Stödområde 4b

385

221

90

248

944

Stödområde 5a

1 024

6 548

419

2 739

10 730

Stödområde 5b

2 390

5 566

937

2 662

11 555

Stödområde 5c

953

1 710

428

705

3 796

Stödområde 5m

663

571

290

252

1 776

Övriga riket

11 521

5 674

3 064

3 387

23 646

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

798

214

5

91

1 108

2,1 - 5,0

220

1 943

49

7 081

9 293

5,1 - 10,0

630

3 529

566

6 589

11 314

10,1 - 20,0

5 705

4 919

1 090

1 445

13 159

20,1 - 30,0

3 470

3 362

757

14

7 603

30,1 - 50,0

3 579

4 496

1 177

7

9 259

50,1 - 100,0

3 470

5 149

1 490

3

10 112

100,0-

2 531

2 389

1 120

-

6 040

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

20 403

26 001

6 254

15 230

67 888

2000

21 377

29 710

7 085

18 938

77 110