Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2003. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel. 1000 timmar

31. Standard man-hours by type of farming and size of arable land in 2003. Detailed types within crop production and animal husbandry. 1000 hours

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

Spannmål m.m.

(111)

Vall utöver eget behov

(112)

Mycket potatis

(113)

Mycket
sockerbetor

(114)

Blandat


(115)

Köksväxter på friland

(121)

Plantskoleväxter m.m. på friland

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

72

162

2,1 - 5,0

-

-

9

-

-

52

60

5,1 - 10,0

41

42

51

10

75

43

46

10,1 - 20,0

1 087

967

136

72

661

87

61

20,1 - 30,0

1 239

369

194

100

539

100

15

30,1 - 50,0

1 965

258

321

191

738

81

39

50,1 - 100,0

3 027

119

716

299

877

150

68

100,0-

3 784

76

1 094

260

1 205

317

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483

2000

10 635

1 548

2 597

1 265

3 895

698

674

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus


(123)

Prydnads­växter i växthus


(124)

Blandat(125)

Frukt och bär(130)

Mest jord­bruksväxter

 

(141)

Mest köks-, prydn.- och plantskole­växter
(142)

Mest frukt och bär


(143)

- 2,0

1 297

1 420

364

142

-

24

20

2,1 - 5,0

119

9

40

115

1

27

9

5,1 - 10,0

52

48

25

190

12

22

18

10,1 - 20,0

34

17

39

168

35

49

68

20,1 - 30,0

9

-

14

88

47

73

36

30,1 - 50,0

5

-

28

114

85

142

72

50,1 - 100,0

19

15

37

135

251

232

149

100,0-

-

-

36

157

518

344

159

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529

2000

387

395

374

1 565

1 163

1 064

890

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor
(211)

Köttdjur
(212)

Blandat
(213)

Får
(221)

Getter
(222)

Blandat
(223)

 

- 2,0

46

2

-

3

2

-

 

2,1 - 5,0

34

532

-

381

28

16

 

5,1 - 10,0

180

1 648

1

546

67

8

 

10,1 - 20,0

1 402

3 335

44

463

38

8

 

20,1 - 30,0

2 639

2 341

98

225

8

7

 

30,1 - 50,0

6 767

2 741

437

167

-

2

 

50,1 - 100,0

12 860

2 183

1 198

92

5

3

 

100,0-

8 570

959

1 369

25

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45

 

2000

38 635

13 694

5 704

1 728

-

-