Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2005. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

14. Number of holdings by type of farming and production area in 2005. Detailed types within crop production and animal husbandry

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Götalands södra slättbygder

1 040

145

237

522

527

55

18

Götalands mellanbygder

605

313

241

60

456

32

13

Götalands norra slättbygder

2 630

291

176

-

452

17

11

Svealands slättbygder

2 873

1051

85

-

892

17

26

Götalands skogsbygder

675

1116

42

-

717

29

21

Mellersta Sv. skogsbygder

485

680

59

-

419

7

4

Nedre Norrland

128

642

71

-

290

3

1

Övre Norrland

86

494

82

-

197

7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

8 522

4 732

993

582

3 950

167

96

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90

2000

10 392

3 629

1 137

753

3 810

140

86


 

Produktionsområde

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Götalands södra slättbygder

95

48

37

54

98

70

18

Götalands mellanbygder

18

18

20

118

83

84

50

Götalands norra slättbygder

16

16

21

18

42

29

16

Svealands slättbygder

21

46

57

31

35

30

20

Götalands skogsbygder

35

48

36

80

41

36

12

Mellersta Sv. skogsbygder

10

17

22

13

11

16

11

Nedre Norrland

7

13

25

40

9

10

9

Övre Norrland

14

11

12

33

8

8

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

216

217

230

387

327

283

141

2003

255

218

240

404

253

211

133

2000

44

38

84

437

371

256

200


 

Produktionsområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Götalands södra slättbygder

306

308

50

53

..

..

 

Götalands mellanbygder

921

823

168

270

..

..

 

Götalands norra slättbygder

758

569

103

130

..

..

 

Svealands slättbygder

815

728

78

229

..

..

 

Götalands skogsbygder

2 777

5 930

121

988

..

..

 

Mellersta Sv. skogsbygder

522

890

34

239

..

..

 

Nedre Norrland

770

1 053

38

276

..

..

 

Övre Norrland

673

441

22

204

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

7 542

10 742

614

2 389

..

..

 

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43

 

2000

10 192

11 450

1 761

2 506

..

..