Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2005

21. Standard man-hours by type of farming and production area in 2005

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Trädgårdsväxter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Götalands södra slättbygder

4 272

2 346

965

1 539

637

843

Götalands mellanbygder

2 267

1 099

1 035

4 248

1 970

548

Götalands norra slättbygder

4 366

496

387

3 387

1 339

726

Svealands slättbygder

5 544

1 362

237

3 458

1 533

504

Götalands skogsbygder

1 764

798

197

10 618

7 615

365

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 262

191

87

2 011

1 382

69

Nedre Norrland

745

153

73

2 722

1 595

47

Övre Norrland

614

229

28

2 394

664

85

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592

2000

21 294

3 684

3 208

35 849

20 056

3 497


 

Produktionsområde

Övriga
husdjur

Blandad husdjurs-skötsel

Blandat jord-bruk, mest växtodling

Blandat jord-bruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

Götalands södra slättbygder

292

537

812

939

263

13 444

Götalands mellanbygder

564

817

1 016

1 684

354

15 603

Götalands norra slättbygder

391

491

832

1 179

549

14 144

Svealands slättbygder

327

583

1 018

1 430

789

16 785

Götalands skogsbygder

930

1 164

423

1 138

1 830

26 843

Mellersta Sveriges skogsbygder

250

264

243

554

856

7 170

Nedre Norrland

252

238

140

241

825

7 030

Övre Norrland

184

94

63

186

616

5 158

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066

2000

3 246

4 837

5 419

8 800

5 050

114 940