Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyper inom husdjurskötsel, blandat jordbruk och småbruk

13. Number of holdings by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2010, by county

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest

Mest

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruks-

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

nötkreatur

får och getter

 

 

växter

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stockholms

36

27

3

-

97

1

1

Uppsala

37

20

4

-

151

-

2

Södermanlands

31

20

5

1

99

3

1

Östergötlands

65

25

4

2

142

1

1

Jönköpings

46

20

2

-

32

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

30

21

2

5

27

1

-

Kalmar

42

32

8

3

68

6

2

Gotlands

36

28

10

2

76

8

-

Blekinge

32

18

4

-

27

1

4

Skåne

110

37

32

1

282

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

69

21

20

1

105

4

1

Västra Götalands

167

69

23

1

330

9

4

Värmlands

33

25

1

1

100

1

-

Örebro

27

22

4

1

69

1

-

Västmanlands

11

7

4

-

52

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

43

27

1

-

58

-

-

Gävleborgs

39

17

2

-

54

3

1

Västernorrlands

30

19

-

-

30

1

-

Jämtlands

17

15

-

1

12

1

1

Västerbottens

22

11

3

1

32

2

-

Norrbottens

5

-

-

-

17

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

928

481

132

20

1 860

52

25

2010, med tidigare LBR-definition

911

452

130

20

1 860

52

25

2007

1 093

504

164

26

1 993

60

42

2005

1 213

482

219

51

2 076

42

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stockholms

66

48

-

5

660

944

 

Uppsala

114

43

6

2

811

1 190

 

Södermanlands

86

52

4

7

613

922

 

Östergötlands

124

47

10

17

892

1 330

 

Jönköpings

53

14

1

1

1 222

1 391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

36

16

1

1

991

1 131

 

Kalmar

119

23

11

8

1 032

1 354

 

Gotlands

87

47

8

2

274

578

 

Blekinge

36

12

6

4

459

603

 

Skåne

297

64

61

9

2 574

3 482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

105

32

35

4

1 153

1 550

 

Västra Götalands

388

147

48

14

5 405

6 605

 

Värmlands

86

59

8

1

1 822

2 137

 

Örebro

100

33

6

3

899

1 165

 

Västmanlands

63

24

2

1

483

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

55

37

1

1

872

1 095

 

Gävleborgs

69

32

-

1

959

1 177

 

Västernorrlands

40

25

-

-

1 149

1 294

 

Jämtlands

24

10

1

-

848

930

 

Västerbottens

34

29

5

-

1 268

1 407

 

Norrbottens

14

26

-

-

660

723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 996

820

214

81

25 046

71 091

 

2010, med tidigare LBR-definition

1 996

819

214

81

22 698

68 150

 

2007

2 196

730

292

65

24 781

72 609

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808