Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2010. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

18. Number of holdings by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2010, by size of arable land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i hektar

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och planskoleväxter

 

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(211)

(115)

(121)

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

22

11

2,1 - 5,0

-

-

12

-

-

32

12

5,1 - 10,0

58

118

45

8

144

29

18

10,1 - 20,0

1 051

3 735

118

42

1 033

23

11

20,1 - 30,0

943

1 443

99

30

689

13

7

30,1 - 50,0

1 353

849

138

58

903

16

9

50,1 - 100,0

1 666

345

207

55

793

17

2

100,1 -

1 727

61

231

33

609

26

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2010, med tidigare LBR-definition

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2007

7 112

5 661

838

370

3 784

214

129

2005

8 552

4 732

993

582

3 950

167

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i hektar

Köks- prydnads- och planskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd-

Mest frukt och bär

 

växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

- 2,0

232

134

18

41

-

2

1

2,1 - 5,0

16

6

14

81

6

26

17

5,1 - 10,0

7

5

13

92

31

27

21

10,1 - 20,0

7

4

11

89

38

27

19

20,1 - 30,0

1

-

3

17

21

16

14

30,1 - 50,0

1

2

1

20

25

22

16

50,1 - 100,0

1

1

2

19

54

41

26

100,1 -

2

-

3

11

79

56

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

267

152

65

370

254

217

132

2010, med tidigare LBR-definition

267

151

65

370

254

217

132

2007

190

258

77

447

347

277

145

2005

216

217

230

387

327

283

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i hektar

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

- 2,0

47

378

-

195

-

-

 

2,1 - 5,0

4

637

-

763

-

-

 

5,1 - 10,0

34

1 528

1

918

-

-

 

10,1 - 20,0

222

2 411

5

576

-

-

 

20,1 - 30,0

354

1 534

13

192

-

-

 

30,1 - 50,0

923

1 673

49

132

-

-

 

50,1 - 100,0

1 930

1 398

123

78

-

-

 

100,1 -

1 518

501

176

20

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

5 032

10 060

367

2 874

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

5 007

9 688

367

2 730

-

-

 

2007

6 300

10 435

499

2 624

-

-

 

2005

7 542

10 742

614

2 389

-

-