Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal företag efter huvudtyp av driftsinriktning år 2010

3. Number of holdings by type of farming in 2010

 

 

 

 

 

Område

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

Storleksgrupp

(1)

(2)

(3)

(9)

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

801

340

218

660

2 019

Uppsala

1 378

559

318

811

3 066

Södermanlands

864

488

252

613

2 217

Östergötlands

1 236

1 171

342

892

3 641

Jönköpings

376

2 026

101

1 222

3 725

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

270

1 190

82

991

2 533

Kalmar

594

1 527

237

1 032

3 390

Gotlands

459

613

228

274

1 574

Blekinge

312

604

90

459

1 465

Skåne

3 659

2 376

728

2 574

9 337

 

 

 

 

 

 

Hallands

945

1 140

286

1 153

3 524

Västra Götalands

3 917

3 726

940

5 405

13 988

Värmlands

822

754

255

1 822

3 653

Örebro

865

480

212

899

2 456

Västmanlands

886

226

142

483

1 737

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

587

627

152

872

2 238

Gävleborgs

663

744

160

959

2 526

Västernorrlands

412

618

96

1 149

2 275

Jämtlands

268

563

49

848

1 728

Västerbottens

627

605

102

1 268

2 602

Norrbottens

369

310

58

660

1 397

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 699

910

440

1 169

5 218

Götalands mellanbygder

2 138

2 239

775

1 655

6 807

Götalands norra slättbygder

3 408

1 677

741

2 373

8 199

Svealands slättbygder

4 925

2 003

1 145

3 403

11 476

Götalands skogsbygder

3 177

9 157

971

8 188

21 493

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 711

1 662

526

3 253

7 152

Nedre Norrland

1 221

1 948

277

2 814

6 260

Övre Norrland

1 031

1 091

173

2 191

4 486

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

461

877

8

2 439

3 785

2,1 - 5,0

222

1 582

58

9 739

11 601

5,1 - 10,0

616

2 782

571

9 974

13 943

10,1 - 20,0

6 208

3 578

910

2 312

13 008

20,1 - 30,0

3 296

2 310

645

352

6 603

30,1 - 50,0

3 413

3 073

830

174

7 490

50,1 - 100,0

3 229

3 896

1 026

54

8 205

100,1 -

2 865

2 589

1 000

2

6 456

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

441

553

3

218

1 215

2,1 - 5,0

203

467

28

7 209

7 907

5,1 - 10,0

529

2 226

417

12 326

15 498

10,1 - 20,0

5 518

3 469

912

4 310

14 209

20,1 - 30,0

3 521

2 443

583

604

7 151

30,1 - 50,0

3 656

3 278

847

262

8 043

50,1 - 100,0

3 418

4 497

1 079

100

9 094

100,1 -

3 024

3 754

1 179

17

7 974

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2010

20 310

20 687

5 048

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

20 309

20 096

5 047

22 698

68 150

2007

19 849

22 601

5 378

24 781

72 609

2005

20 843

24 322

5 715

24 928

75 808