STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Antal ägare med åkermark fördelat på kön 2011 (fysiska personer)

19. Number of owners with arable land by gender 2011 (physical persons) 

Område

Storleksgrupp

Ägs av kvinnor

Ägs av män

Summa

Län

 

 

 

Stockholms

2 426

3 423

5 849

Uppsala

3 116

5 155

8 271

Södermanlands

2 209

3 459

5 668

Östergötlands

3 913

6 514

10 427

Jönköpings

6 150

9 969

16 119

 

 

 

 

Kronobergs

4 490

7 404

11 894

Kalmar

4 278

7 322

11 600

Gotlands

1 974

2 995

4 969

Blekinge

1 546

2 835

4 381

Skåne

8 990

14 414

23 404

 

 

 

 

Hallands

4 039

6 885

10 924

Västra Götalands

16 903

28 354

45 257

Värmlands

7 209

10 686

17 895

Örebro

3 108

5 206

8 314

Västmanlands

1 498

2 810

4 308

 

 

 

 

Dalarnas

5 970

8 823

14 793

Gävleborgs

4 714

7 549

12 263

Västernorrlands

6 441

9 864

16 305

Jämtlands

5 348

8 261

13 609

Västerbottens

7 670

12 975

20 645

Norrbottens

4 169

7 917

12 086

Summa

106 161

172 820

278 981

Dubbelräknade ägare

1 394

2 762

4 156

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 042

8 260

13 302

Götalands mellanbygder

6 658

11 113

17 771

Götalands norra slättbygder

8 443

14 487

22 930

Svealands slättbygder

11 574

18 737

30 311

Götalands skogsbygder

30 737

50 826

81 563

Mellersta Sveriges skogsbygder

11 923

18 603

30 526

Nedre Norrland

18 278

27 640

45 918

Övre Norrland

13 773

23 817

37 590

Summa

106 428

173 483

279 911

Dubbelräknade ägare

1 921

4 079

6 000

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

1 921

4 079

6 000

2,1- 5,0

48 469

61 633

110 102

5,1- 10,0

27 237

41 843

69 080

10,1- 20,0

14 636

27 132

41 768

20,1- 30,0

8 783

19 127

27 910

30,1- 50,0

2 978

7 928

10 906

50,1- 100,0

2 083

7 120

9 203

100,1-

1 005

4 781

5 786

Summa

268

1 851

2 119

 

105 459

171 415

276 874

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

- 2,0

 

 

 

2,1- 5,0

38 365

47 809

86 174

5,1- 10,0

29 354

41 918

71 272

10,1- 20,0

18 323

31 479

49 802

20,1- 30,0

11 197

23 621

34 818

30,1- 50,0

3 776

9 623

13 399

50,1- 100,0

2 721

8 610

11 331

100,1-

1 335

5 874

7 209

Summa

388

2 481

2 869

 

105 459

171 415

276 874

Riket

 

 

 

2011

105 459

171 415

276 874

Unika ägare

.

.

276 874