Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Antal höns och kycklingar per län den 13 juni 2002

6a. Number of fowl and chickens by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

166 668

0,3

..

 

Uppsala

 

 

79 080

0,5

16 046

1,5

Södermanlands

 

 

154 667

6,2

..

 

Östergötlands

 

 

776 759

3,3

163 784

7,0

Jönköpings

 

 

63 251

1,2

34 580

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

46 709

8,3

..

 

Kalmar

 

 

516 142

0,9

111 142

1,4

Gotlands

 

 

133 010

4,6

..

 

Blekinge

 

 

81 795

6,8

..

 

Skåne

 

 

1 134 114

0,9

359 973

7,0

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

574 699

1,5

184 093

4,4

Västra Götalands

 

 

580 875

1,8

245 603

6,8

Värmlands

 

 

14 228

14,3

..

 

Örebro

 

 

90 652

2,7

..

 

Västmanlands

 

 

63 175

1,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

36 635

0,6

..

 

Gävleborgs

 

 

30 849

14,0

..

 

Västernorrlands

 

 

38 813

0,4

..

 

Jämtlands

 

 

26 349

0,8

..

 

Västerbottens

 

 

104 362

0,3

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

 

 

19 005

0,3

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

4 731 837

1,0

1 536 819

3,2

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

5 686 894

0,7

1 721 342

1,2

2000

 

 

5 669 655

-

1 654 063

-

1999

 

 

5 647 509

-

2 202 333

-

1998

 

 

5 361 748

6,9

2 154 682

17,0

1997

 

 

5 724 509

1,2

1 881 407

2,3

1996

 

 

5 708 518

3,0

2 188 722

8,0

1995

 

 

6 100 270

-

1 811 509

-