Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal svin (avels- och slaktsvin) per län den 13 juni 2002

4a. Number of pigs (breeding and fattening pigs) by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin m.m.,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

7,9

2 367

6,5

13 645

7,9

Uppsala

124

4,3

6 623

1,0

24 992

1,5

Södermanlands

83

4,3

9 066

0,6

42 648

2,1

Östergötlands

133

10,1

11 363

1,7

84 061

2,5

Jönköpings

61

6,3

4 826

0,9

14 325

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

41

4,7

1 825

0,8

8 842

0,5

Kalmar

148

1,8

9 436

0,4

55 467

2,4

Gotlands

75

2,3

6 912

0,7

30 715

1,2

Blekinge

51

8,4

2 241

3,2

31 919

2,8

Skåne

1 078

1,3

62 592

1,2

315 045

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

716

0,9

27 970

1,4

165 541

5,0

Västra Götalands

517

1,9

36 140

1,4

173 222

1,2

Värmlands

61

0,7

6 179

1,9

36 130

3,2

Örebro

40

8,8

4 619

0,5

26 869

0,7

Västmanlands

82

9,0

9 110

1,3

30 687

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

17

7,4

769

0,3

3 646

1,3

Gävleborgs

38

6,2

1 257

0,7

6 577

0,8

Västernorrlands

20

12,8

1 094

11,7

6 309

0,6

Jämtlands

..

 

301

2,1

2 214

8,6

Västerbottens

51

2,0

2 322

0,7

15 039

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

 

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

3 385

1,8

208 177

0,7

1 095 981

0,6

 

 

 

 

 

 

 

2001

3 924

0,5

211 842

0,5

1 089 452

0,6

2000

4 161

1,8

201 896

0,7

1 145 856

0,7

1999

4 175

-

220 205

-

1 239 480

-

1998

4 772

2,7

255 361

1,6

1 292 885

2,2

1997

5 782

1,2

268 704

1,3

1 312 673

0,6

1996

6 922

2,0

273 106

1,0

1 303 413

2,0

1995

7 595

-

237 355

-

1 299 843

-