Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

 

Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

1a. Antal kor per län i juni 2004

1b. Antal kor per stöd- och produktionsområde i juni 2004

2a. Antal övriga nötkreatur samt antal nötkreatur totalt per län i juni 2004

2b. Antal övriga nötkreatur samt antal nötkreatur totalt
      per stöd- och  produktionsområde i juni 2004

3a. Antal får per län i juni 2004

3b. Antal får per stöd- och produktionsområde i juni 2004

4a. Antal avels- och slaktsvin per län i juni 2004

4b. Antal avels- och slaktsvin per stöd- och produktionsområde i juni 2004

5a. Antal smågrisar samt antal svin totalt per län i juni 2004

5b. Antal smågrisar samt antal svin totalt
      per stöd- och produktionsområde i juni 2004

6a. Antal höns och kycklingar per län i juni 2004

6b. Antal höns och kycklingar per stöd- och produktionsområde i juni 2004

7a. Antal företag med kor per län i juni 2004

7b. Antal företag med kor per stöd- och produktions­område i juni 2004

8a. Antal företag med övriga nötkreatur samt nötkreatur totalt
      per län i juni 2004

8b. Antal företag med övriga nötkreatur samt nötkreatur totalt
      per stöd- och produktionsområde i juni 2004

9a. Antal företag med får per län i juni 2004

9b. Antal företag med får per stöd- och produktionsområde i juni 2004

10a. Antal företag med avels- och slaktsvin per län i juni 2004

10b. Antal företag med avels- och slaktsvin
       per stöd- och produktionsområde i juni 2004

11a. Antal företag med smågrisar samt svin totalt per län i juni 2004

11b. Antal företag med smågrisar samt svin totalt
       per stöd- och produktions­område i juni 2004

12a. Antal företag med höns och kycklingar per län i juni 2004

12b. Antal företag med höns och kycklingar
       per stöd- och produktionsområde i juni 2004

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure