Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal höns och kycklingar per stöd- och produktionsområde i juni 2004

6b. Number of fowls and chickens by support and production area in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av
värpras av-
sedda för ägg-
produktion1)

Slaktkycklingar1)

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

37 163

1,0

..

 

..

 

2a

93 800

21,0

..

 

..

 

2b

51 182

8,3

..

 

..

 

3

81 051

0,4

..

 

..

 

4a

149 219

5,0

..

 

..

 

4b

17 195

0,4

..

 

..

 

5a

534 046

1,6

..

 

..

 

5b

881 996

1,1

..

 

..

 

5c

203 832

2,9

..

 

..

 

5m

126 493

17,3

..

 

..

 

Övriga riket

2 819 039

1,6

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 031 044

2,2

..

..

Götalands mellanbygder

798 628

4,7

..

 

..

Götalands norra slättbygder

1 261 530

2,1

..

 

..

Svealands slättbygder

459 694

2,8

..

..

Götalands skogsbygder

910 742

1,6

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

311 812

4,7

..

..

Nedre Norrland

115 487

5,0

..

..

Övre Norrland

106 078

8,3

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

4 995 014

1,0

1 624 948

4,7

6 085 387

2,9