Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2004

JO 20 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3b.    Antal får per stöd- och produktionsområde i juni 2004

3b.     Number of sheep by support and production area in June 2004

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor

Lamm

Summa
får

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

5 125

2,9

4 322

4,2

9 447

3,4

2a

11 634

8,9

11 342

11,0

22 976

9,1

2b

7 678

3,6

5 863

5,7

13 541

4,0

3

7 907

3,9

8 472

4,3

16 380

3,7

4a

9 341

4,4

9 755

4,9

19 096

4,4

4b

3 149

7,4

3 301

5,6

6 450

6,0

5a

39 735

1,6

44 950

1,7

84 685

1,6

5b

59 447

3,4

68 735

3,9

128 182

3,5

5c

19 723

1,2

21 819

1,9

41 542

1,6

5m

9 893

1,1

12 265

1,4

22 158

1,2

Övriga riket

46 396

2,2

54 708

2,8

101 104

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 609

2,1

7 639

3,4

14 248

2,8

Götalands mellanbygder

46 904

3,9

56 557

4,9

103 461

4,3

Götalands norra slättbygder

15 583

3,2

17 772

2,8

33 355

2,9

Svealands slättbygder

32 893

2,6

37 603

3,4

70 496

2,9

Götalands skogsbygder

70 823

1,7

80 511

2,1

151 335

1,9

Mellersta Sveriges skogsb.

18 679

6,8

19 472

6,0

38 151

6,0

Nedre Norrland

16 046

2,2

14 238

3,3

30 284

2,5

Övre Norrland

12 489

9,3

11 741

11,8

24 231

9,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

220 028

1,4

245 533

1,7

465 561

1,5