Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Antal slaktsvin fördelat efter besättningsstorlek i juni 2005.

8a. Number of fattening pigs distributed by size of herd in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal slaktsvin

 

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-

Summa

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

210

-

1 468

..

..

14 419

Uppsala

915

3 490

2 551

1 704

10 482

19 142

Södermanlands

397

824

4 115

..

40 724

46 640

Östergötlands

590

1 528

4 769

6 643

72 075

85 605

Jönköpings

557

667

919

3 006

5 106

10 255

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

607

..

1 432

..

..

10 713

Kalmar

751

2 047

6 002

9 356

31 179

49 335

Gotlands

762

1 843

3 496

4 565

27 560

38 226

Blekinge

352

..

3 375

..

18 232

25 108

Skåne

8 741

13 727

32 311

36 028

220 735

311 542

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

6 657

9 206

21 019

21 420

90 368

148 670

Västra Götalands

4 289

6 384

19 252

26 861

129 996

186 782

Värmlands

116

711

3 266

2 975

26 954

34 022

Örebro

390

576

2 483

1 940

25 719

31 108

Västmanlands

351

1 105

4 164

3 976

23 089

32 685

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

162

..

980

..

..

4 166

Gävleborgs

217

403

2 597

..

..

6 263

Västernorrlands

161

433

1 577

..

..

5 840

Jämtlands

146

..

1 049

..

-

2 155

Västerbottens

728

893

4 445

4 361

3 048

13 475

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

-

915

-

..

9 153

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 562

15 514

37 828

38 695

189 300

288 899

Götalands mellanbygder

4 973

8 823

20 898

27 179

157 171

219 044

Götalands norra slättbygder

3 599

5 365

20 035

24 798

185 663

239 460

Svealands slättbygder

2 216

6 120

17 727

12 234

131 483

169 780

Götalands skogsbygder

7 141

7 333

13 172

18 437

67 927

114 010

Mellersta Sveriges skogsb

370

866

2 421

..

..

16 002

Nedre Norrland

500

1 544

4 744

..

..

15 471

Övre Norrland

763

893

5 360

4 361

11 261

22 638

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

..

..

..

-

-

457

Stödområde 2a

754

1 371

5 965

4 961

11 261

24 312

Stödområde 2b

222

512

2 852

..

4 609

9 406

Stödområde 3

194

453

1 516

-

3 855

6 018

Stödområde 4a

270

475

2 199

..

11 258

15 354

Stödområde 4b

..

..

..

2 331

18 614

23 728

Stödområde 5a

2 251

1 681

1 154

4 611

9 653

19 350

Stödområde 5b

3 496

4 690

11 457

11 000

55 039

85 682

Stödområde 5c

1 393

1 014

2 210

4 798

28 523

37 938

Stödområde 5m

727

1 821

3 622

3 586

21 843

31 599

Övriga riket

17 571

33 744

88 913

95 073

596 159

831 460

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

145

1 297

7 768

6 395

89 802

105 407

2,1- 5,0

422

410

1 005

1 169

1 300

4 306

5,1- 10,0

1 441

1 010

-

1 350

3 125

6 926

10,0- 20,0

4 867

2 391

3 029

6 315

10 712

27 314

20,1- 30,0

4 492

5 933

6 078

1 265

8 632

26 400

30,1- 50,0

5 255

8 815

21 526

10 250

14 700

60 546

50,1- 100,0

7 510

15 327

42 216

37 621

101 425

204 099

Över 100,0

2 992

11 275

40 563

64 358

531 118

650 306

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

27 124

46 458

122 185

128 723

760 814

1 085 304