Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med höns, kycklingar och kalkoner i juni 2005.

4b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

 

Höns,
20 veckor
eller äldre

Kycklingar av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slakt-kycklingar

Kalkoner

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

188

27

..

11

Uppsala

166

22

6

16

Södermanlands

191

28

15

13

Östergötlands

253

35

7

12

Jönköpings

440

28

3

16

 

 

 

 

 

Kronobergs

238

26

5

15

Kalmar

318

42

18

12

Gotlands

110

22

5

6

Blekinge

88

5

15

..

Skåne

640

91

56

52

 

 

 

 

 

Hallands

212

31

21

15

Västra Götalands

951

122

42

62

Värmlands

180

24

6

21

Örebro

163

20

11

16

Västmanlands

114

16

3

7

 

 

 

 

 

Dalarnas

165

12

3

11

Gävleborgs

165

18

3

11

Västernorrlands

111

18

4

13

Jämtlands

85

23

4

10

Västerbottens

93

13

4

13

 

 

 

 

 

Norrbottens

45

11

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

305

50

41

26

Götalands mellanbygder

483

76

48

31

Götalands norra slättbygder

452

60

26

34

Svealands slättbygder

776

109

35

67

Götalands skogsbygder

1 913

199

52

95

Mellersta Sveriges skogsb

452

57

17

31

Nedre Norrland

372

54

9

34

Övre Norrland

163

29

6

20

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

Stödområde 1

70

13

3

7

Stödområde 2a

181

33

7

21

Stödområde 2b

176

30

5

19

Stödområde 3

187

18

5

13

Stödområde 4a

266

29

6

22

Stödområde 4b

52

4

-

7

Stödområde 5a

1 122

108

37

48

Stödområde 5b

1 039

138

39

60

Stödområde 5c

321

38

8

24

Stödområde 5m

134

24

7

8

Övriga riket

1 368

199

117

109

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

- 2,0

89

29

31

2

2,1- 5,0

861

137

35

47

5,1- 10,0

1 017

126

30

74

10,0- 20,0

1 125

129

37

53

20,1- 30,0

555

67

17

34

30,1- 50,0

549

62

19

45

50,1- 100,0

474

56

25

49

Över 100,0

246

28

40

34

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2005

4 916

634

234

338

20041

5 376

803

237

..

2003

5 422

672

238

..

20021

5 323

774

..

..

20011

5 768

1 003

..

..


1För åren 2001, 2002 och 2004 bygger uppgifterna på urvalsundersökningar.