Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal smågrisar samt antal svin totalt i juni 2006

4. Number of piglets and total number of pigs in June 2006

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

2 737

14,3

13 776

5,3

Uppsala

 

 

12 307

0,6

33 944

2,7

Södermanlands

 

 

18 659

5,6

60 023

5,5

Östergötlands

 

 

35 440

2,1

128 511

1,8

Jönköpings

 

 

4 775

6,5

15 771

12,2

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

4 920

2,4

16 370

7,1

Kalmar

 

 

26 602

1,1

88 401

1,0

Gotlands

 

 

19 199

2,1

57 248

2,0

Blekinge

 

 

7 452

2,5

32 745

2,6

Skåne

 

 

150 304

1,2

495 335

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

62 424

1,4

212 401

1,4

Västra Götalands

 

 

88 029

0,9

312 361

0,6

Värmlands

 

 

13 095

3,1

46 596

3,3

Örebro

 

 

7 996

0,9

42 884

0,7

Västmanlands

 

 

20 388

3,5

60 107

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

2 713

0,1

7 534

0,1

Gävleborgs

 

 

2 501

0,1

7 766

0,8

Västernorrlands

 

 

4 215

4,1

14 013

2,5

Jämtlands

 

 

647

5,5

2 616

1,5

Västerbottens

 

 

5 380

2,0

20 211

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

 

 

1 861

0,0

11 921

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

120 727

1,3

424 866

1,2

Götalands mellanbygder

 

 

108 264

2,4

348 554

1,4

Götalands norra slättbygder

 

 

105 594

1,1

383 385

0,8

Svealands slättbygder

 

 

70 342

2,0

241 766

1,6

Götalands skogsbygder

 

 

60 730

1,2

192 456

1,4

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

11 177

1,2

32 173

1,1

Nedre Norrland

 

 

7 557

1,2

25 173

0,9

Övre Norrland

 

 

7 252

1,5

32 163

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

177

16,4

558

5,8

2a

 

 

8 050

1,3

34 287

0,8

2b

 

 

4 630

0,1

16 914

1,6

3

 

 

4 360

0,1

9 657

1,0

4a

 

 

8 372

0,3

26 557

2,2

4b

 

 

6 387

4,1

30 305

3,8

5a

 

 

12 222

1,7

40 973

3,2

5b

 

 

47 992

1,4

140 754

1,5

5c

 

 

17 044

2,1

57 270

2,0

5m

 

 

18 292

1,9

53 434

1,4

Övriga riket

 

 

364 118

0,8

1 269 826

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

491 644

0,6

1 680 535

0,5

2005

 

 

537 800

-

1 811 216

-

2004

 

 

528 445

0,5

1 818 037

0,5

2003

 

 

567 282

-

1 903 126

-