Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7.       Antal företag med får i juni 2006

7.       Number of holdings with sheep in June 2006

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor,
födda 2005
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

 

..

 

..

 

Uppsala

..

 

..

 

..

 

Södermanlands

270

1,6

239

2,7

270

1,6

Östergötlands

582

24,5

544

26,2

584

24,4

Jönköpings

660

29,1

628

30,6

660

29,1

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

 

..

 

..

 

Kalmar

380

1,7

349

2,4

380

1,7

Gotlands

544

25,7

512

27,3

544

25,7

Blekinge

167

2,1

147

4,0

167

2,1

Skåne

644

1,9

596

2,1

646

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

 

..

 

..

 

Västra Götalands

1 224

1,2

1 082

1,5

1 226

1,2

Värmlands

386

1,6

305

3,0

387

1,6

Örebro

255

2,0

231

2,8

255

2,0

Västmanlands

149

2,4

131

3,9

149

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

 

..

 

..

 

Gävleborgs

240

2,2

201

3,7

240

2,2

Västernorrlands

..

 

..

 

..

 

Jämtlands

187

2,3

151

3,8

187

2,3

Västerbottens

244

2,0

201

3,3

244

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

164

2,8

134

5,0

164

2,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

 

..

 

..

 

Götalands mellanbygder

1 015

14,7

945

15,8

1 015

14,7

Götalands norra slättbygder

576

1,3

511

1,8

578

1,3

Svealands slättbygder

1 435

15,1

1 158

13,3

1 437

15,0

Götalands skogsbygder

3 196

10,8

2 645

10,8

3 197

10,8

Mellersta Sveriges skogsb.

769

1,1

656

1,8

773

1,1

Nedre Norrland

1 219

22,2

792

24,8

1 219

22,2

Övre Norrland

484

1,5

395

2,6

484

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

225

2,5

185

4,0

225

2,5

2a

584

23,5

356

2,7

584

23,5

2b

..

 

..

 

..

 

3

673

23,4

449

25,4

673

23,4

4a

432

1,6

373

2,5

433

1,6

4b

83

2,9

71

4,4

83

2,9

5a

1 584

11,9

1 466

12,9

1 587

11,9

5b

2 115

12,9

1 627

12,1

2 115

12,9

5c

686

26,3

640

28,2

686

26,3

5m

..

 

..

 

..

 

Övriga riket

1 957

10,8

1 634

9,2

1 961

10,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

9 141

5,9

7 527

5,8

9 152

5,9

2005

7 595

-

6 666

-

7 653

-

2004

8 237

3,1

7 050

3,3

8 239

3,1

2003

7 608

-

6 736

-

7 639

-