Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med avels- och slaktsvin i juni 2006

8. Number of holdings with breeding and fattening pigs in June 2006

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

12,7

16

11,0

24

7,5

Uppsala

44

7,3

55

6,1

54

2,3

Södermanlands

24

4,8

30

3,9

41

2,5

Östergötlands

52

7,6

53

3,8

89

4,7

Jönköpings

29

8,6

40

6,5

37

3,2

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

19

4,9

32

13,6

29

2,6

Kalmar

51

3,2

58

3,0

90

2,3

Gotlands

39

4,5

60

4,5

85

3,2

Blekinge

28

3,7

38

2,7

49

2,0

Skåne

383

1,6

527

0,8

561

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

188

1,1

279

1,1

348

0,8

Västra Götalands

177

1,1

245

1,0

348

1,6

Värmlands

19

6,6

26

5,6

45

4,4

Örebro

17

4,3

26

2,9

50

3,1

Västmanlands

25

5,1

32

4,1

52

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

11

4,9

14

5,1

16

4,6

Gävleborgs

11

6,2

15

7,5

26

4,8

Västernorrlands

8

6,8

9

5,9

16

3,5

Jämtlands

9

6,3

9

6,3

14

5,5

Västerbottens

33

2,3

36

2,1

44

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

5

0,0

5

0,0

8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

306

0,8

422

0,9

519

0,6

Götalands mellanbygder

235

1,5

325

1,8

393

1,4

Götalands norra slättbygder

161

1,2

204

1,0

315

0,6

Svealands slättbygder

129

3,3

166

2,7

243

1,1

Götalands skogsbygder

251

2,4

372

1,7

396

1,5

Mellersta Sveriges skogsb.

35

12,3

37

5,0

48

9,8

Nedre Norrland

31

3,4

37

3,6

59

2,9

Övre Norrland

39

1,9

43

1,7

54

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

7

6,3

8

6,2

7

6,3

2a

41

2,9

46

2,6

59

1,8

2b

14

5,0

16

5,3

28

3,0

3

9

6,8

15

10,2

23

9,2

4a

23

5,6

25

3,7

33

3,7

4b

9

6,7

12

5,9

28

1,8

5a

73

3,1

114

2,1

128

4,4

5b

130

3,7

204

3,2

238

1,5

5c

52

4,5

61

3,8

71

5,1

5m

45

6,7

51

1,0

74

4,0

Övriga riket

783

0,9

1 055

0,7

1 336

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

1 187

0,8

1 606

0,7

2 025

0,5

2005

1 259

-

1 767

-

2 306

-

2004

1 467

0,6

2 117

0,6

2 699

0,8

2003

1 894

-

2 468

-

2 993

-