Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Antal suggor och galtar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2007

7a. Number of sows and boars distributed by size of herd in June 2007

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

1-49

50-99

100-199

200-

Summa

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

74

210

..

..

954

Uppsala

405

660

1 180

3 188

5 433

Södermanlands

71

..

1 321

5 289

6 803

Östergötlands

201

682

1 398

8 441

10 722

Jönköpings

224

220

..

1 489

2 050

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

132

222

561

..

1 879

Kalmar

133

1 031

1 603

5 915

8 682

Gotlands

396

477

997

4 096

5 966

Blekinge

391

..

531

1 240

2 279

Skåne

3 893

5 583

10 353

37 002

56 831

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 172

3 142

5 453

9 906

20 673

Västra Götalands

1 436

1 825

5 345

26 896

35 502

Värmlands

65

285

1 073

3 002

4 425

Örebro

156

..

1 220

3 702

5 264

Västmanlands

108

304

891

6 926

8 229

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

77

195

..

..

1 304

Gävleborgs

108

..

557

-

797

Västernorrlands

37

..

-

..

558

Jämtlands

132

-

-

-

132

Västerbottens

342

214

509

766

1 831

Norrbottens

..

-

404

..

1 130

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 241

5 468

8 629

24 974

42 312

Götalands mellanbygder

2 106

2 823

7 727

25 063

37 719

Götalands norra slättbygder

937

2 123

6 025

27 504

36 589

Svealands slättbygder

760

1 580

4 978

21 696

29 014

Götalands skogsbygder

2 679

2 885

3 747

17 464

26 775

Mellersta Sveriges skogsb

138

382

1 432

2 542

4 494

Nedre Norrland

339

262

577

..

1 569

Övre Norrland

371

214

913

1 474

2 972

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

1

50

-

-

-

50

2a

459

214

913

1 474

3 060

2b

97

209

..

..

882

3

115

..

639

-

904

4a + 4b

119

473

1 668

3 797

6 057

5a

768

231

386

3 748

5 133

5b

1 148

1 956

3 087

11 006

17 197

5c

399

588

826

4 791

6 604

5m

435

274

854

5 670

7 233

Övriga riket

6 981

11 642

25 470

90 231

134 324

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

..

776

2 455

26 240

29 530

2,1- 5,0

223

..

..

903

1 499

5,1- 10,0

558

..

..

..

2 495

10,0- 20,0

1 847

826

705

1 997

5 375

20,1- 30,0

1 504

1 659

1 621

3 449

8 233

30,1- 50,0

2 554

2 174

3 545

6 861

15 134

50,1- 100,0

2 680

5 794

9 500

15 107

33 081

100,0-200,0

918

3 312

10 414

27 614

42 258

Över 200,0

228

1 030

5 286

37 295

43 839

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2007

10 571

15 737

34 028

121 108

181 444

2006

..

..

..

..

..

2005

14 158

18 647

36 595

118 712

188 112