Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Antal företag med slaktsvin fördelat efter besättningsstorlek i juni 2007

8b. Number of holdings with fattening pigs distributed by size of herd in June 2007

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal slaktsvin

 

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-

Summa

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

3

..

6

24

Uppsala

26

20

9

..

7

64

Södermanlands

10

3

9

4

13

39

Östergötlands

16

7

9

7

40

79

Jönköpings

29

4

4

..

3

41

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

17

3

..

3

5

30

Kalmar

21

16

14

11

30

92

Gotlands

24

9

6

11

18

68

Blekinge

15

3

12

6

12

48

Skåne

232

72

67

52

124

547

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

135

38

55

31

52

311

Västra Götalands

103

38

39

45

87

312

Värmlands

11

3

8

9

16

47

Örebro

15

3

6

5

14

43

Västmanlands

5

5

7

..

23

42

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14

3

..

..

..

22

Gävleborgs

23

7

3

..

..

36

Västernorrlands

11

4

..

..

..

21

Jämtlands

12

4

-

..

-

17

Västerbottens

23

3

7

7

3

43

Norrbottens

4

..

..

-

4

11

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

158

68

84

52

104

466

Götalands mellanbygder

138

43

45

45

100

371

Götalands norra slättbygder

63

31

36

43

112

285

Svealands slättbygder

63

34

39

23

73

232

Götalands skogsbygder

228

46

42

27

53

396

Mellersta Sveriges skogsb

26

6

7

..

10

50

Nedre Norrland

53

15

4

5

4

81

Övre Norrland

29

5

8

7

7

56

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

14

..

-

-

-

16

2a

25

8

8

8

7

56

2b

25

6

4

..

3

40

3

23

4

..

..

3

33

4a + 4b

17

7

10

10

17

61

5a

89

11

6

7

..

115

5b

114

30

31

20

48

243

5c

29

8

6

5

16

64

5m

24

8

8

5

16

61

Övriga riket

398

164

191

144

351

1 248

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

4

10

15

14

51

94

2,1- 5,0

43

..

3

..

4

54

5,1- 10,0

72

5

..

..

..

81

10,0- 20,0

175

7

6

3

8

199

20,1- 30,0

110

35

11

11

5

172

30,1- 50,0

161

40

31

15

9

256

50,1- 100,0

137

95

97

64

77

470

100,1-200,0

45

44

67

66

150

372

Över 200,0

11

10

33

27

158

239

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

758

248

265

203

463

1 937

2006

..

..

..

..

..

..

2005

984

284

335

212

491

2 306