Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Antal företag med höns exklusive kycklingar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2007

9b. Number of holdings with fowls (chickens not included) distributed by size if herd in June 2007

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal höns exklusive kycklingar

 

 

1-49

50-199

200-4999

5000-

Summa

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

152

16

7

6

181

Uppsala

150

13

5

3

171

Södermanlands

128

10

10

10

158

Östergötlands

159

13

6

45

223

Jönköpings

329

19

6

3

357

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

169

3

6

6

184

Kalmar

217

10

8

12

247

Gotlands

77

6

6

10

99

Blekinge

57

..

6

4

69

Skåne

481

35

14

31

561

 

 

 

 

 

 

Hallands

156

5

7

21

189

Västra Götalands

715

54

24

32

825

Värmlands

161

5

..

..

169

Örebro

115

12

4

9

140

Västmanlands

59

8

..

..

71

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

134

8

..

..

146

Gävleborgs

133

4

..

5

144

Västernorrlands

99

8

3

3

113

Jämtlands

78

3

..

..

84

Västerbottens

72

..

..

5

80

Norrbottens

33

-

-

..

34

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

211

16

13

31

271

Götalands mellanbygder

323

22

14

28

387

Götalands norra slättbygder

297

23

17

59

396

Svealands slättbygder

569

55

29

26

679

Götalands skogsbygder

1 447

78

35

41

1 601

Mellersta Sveriges skogsb

388

21

7

14

430

Nedre Norrland

313

18

6

8

345

Övre Norrland

126

3

..

6

136

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

1

59

..

-

..

62

2a

141

4

3

6

154

2b

154

11

4

5

174

3

156

6

-

..

164

4a + 4b

274

12

5

7

298

5a

795

42

14

23

874

5b

772

41

20

22

855

5c

266

15

5

8

294

5m

112

10

7

9

138

Övriga riket

945

94

64

129

1 232

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

20

67

91

2,1- 5,0

909

26

9

5

949

5,1- 10,0

858

40

9

5

912

10,0- 20,0

804

62

20

8

894

20,1- 30,0

400

26

12

9

447

30,1- 50,0

316

31

17

21

385

50,1- 100,0

277

37

17

32

363

100,1-200,0

97

9

16

34

156

Över 200,0

11

3

..

32

48

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2007

3 674

236

122

213

4 245

2006

..

..

..

..

..

2005

4 242

318

146

210

4 916