Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal nötkreatur i juni 2008

2. Antal får i juni 2008

3. Antal avels- och slaktsvin i juni 2008

4. Antal smågrisar samt antal svin totalt i juni 2008

5. Antal höns och kycklingar i juni 2008

6. Antal företag med nötkreatur i juni 2008

7. Antal företag med får i juni 2008

8. Antal företag med avels- och slaktsvin i juni 2008

9. Antal företag med smågrisar samt svin totalt i juni 2008

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2008

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure