Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2008

10. Number of holdings with fowls and chickens in June 2008

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

258

47,5

..

 

..

 

Uppsala

133

11,6

..

 

..

 

Södermanlands

118

12,7

..

 

..

 

Östergötlands

231

6,9

..

 

..

 

Jönköpings

305

6,7

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

122

9,9

..

 

..

 

Kalmar

339

35,6

..

 

..

 

Gotlands

62

11,7

..

 

..

 

Blekinge

60

11,8

..

 

..

 

Skåne

542

22,1

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

258

45,5

..

 

..

 

Västra Götalands

1 292

20,2

..

 

..

 

Värmlands

235

51,2

..

 

..

 

Örebro

125

12,1

..

 

..

 

Västmanlands

61

18,6

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

140

12,4

..

 

..

 

Gävleborgs

127

11,4

..

 

..

 

Västernorrlands

80

16,1

..

 

..

 

Jämtlands

55

16,4

..

 

..

 

Västerbottens

64

16,6

..

 

..

 

Norrbottens

37

18,3

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

216

9,6

..

 

..

 

Götalands mellanbygder

292

7,7

..

 

..

 

Götalands norra slättbygder

456

26,6

..

 

..

 

Svealands slättbygder

640

19,6

..

 

..

 

Götalands skogsbygder

2 134

14,7

..

 

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

521

23,8

..

 

..

 

Nedre Norrland

268

8,7

..

 

..

 

Övre Norrland

117

12,2

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

34

25,2

..

 

..

 

2a

143

12,3

..

 

..

 

2b

154

11,5

..

 

..

 

3

109

15,5

..

 

..

 

4a+4b

396

31,0

..

 

..

 

5a

980

17,7

..

 

..

 

5b

1 373

21,1

..

 

..

 

5c

270

9,7

..

 

..

 

5m

101

61,1

..

 

..

 

Övriga riket

1 084

11,9

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

4 643

8,1

854

24,2

198

9,9

2007

4 245

-

496

-

212

-

2006

4 877

7,4

528

15,1

192

7,4

2005

4 916

-

634

-

234

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.