Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal höns och kycklingar i juni 2008

5. Number of fowls and chickens in June 2008

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion1)

Slaktkycklingar

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

81 254

3,8

..

-

56

14,6

Uppsala

56 383

5,3

34 241

7,5

..

-

Södermanlands

266 120

1,9

65 362

2,9

508 928

0,7

Östergötlands

894 648

1,3

229 280

2,0

499 938

6,2

Jönköpings

72 639

4,1

56 180

7,9

..

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

82 487

3,9

46 645

5,4

215 691

3,7

Kalmar

427 830

1,1

112 591

0,1

419 085

3,4

Gotlands

183 843

2,9

72 215

4,7

..

-

Blekinge

76 124

4,4

67 862

7,6

1 592 116

1,4

Skåne

1 320 943

1,1

284 649

1,7

1 749 328

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

588 133

1,9

75 874

2,4

375 685

4,1

Västra Götalands

877 991

1,5

260 637

4,0

770 652

2,6

Värmlands

13 070

8,3

..

-

..

-

Örebro

199 870

3,1

235 853

1,3

19 766

11,0

Västmanlands

85 212

5,4

..

-

36 345

12,5

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

29 566

5,8

..

-

0

0,0

Gävleborgs

77 959

3,9

3 104

7,9

1 417

11,0

Västernorrlands

88 544

1,3

90 405

0,4

..

-

Jämtlands

18 263

7,6

..

-

0

0,0

Västerbottens

98 728

4,1

12 141

8,0

..

-

Norrbottens

6 522

7,7

..

-

0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 236 155

1,3

91 124

1,9

1 583 372

1,8

Götalands mellanbygder

923 800

1,1

472 439

1,7

1 981 407

0,9

Götalands norra slättbygder

1 251 814

0,9

444 195

2,5

869 383

2,3

Svealands slättbygder

569 203

1,5

99 787

3,2

565 149

1,1

Götalands skogsbygder

993 952

1,5

196 873

2,8

792 514

2,8

Mellersta Sveriges skogsb.

309 835

2,5

238 534

1,4

397 333

7,7

Nedre Norrland

155 835

1,8

93 509

0,5

..

-

Övre Norrland

105 532

3,9

12 173

7,9

..

-

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

27 620

5,7

12 130

8,0

0

0,0

2a

97 943

4,1

..

-

..

-

2b

116 582

1,5

93 454

0,5

..

-

3

20 241

8,2

98

34,8

1 444

10,9

4a+4b

131 383

3,2

..

-

..

-

5a

445 821

2,1

28 720

5,1

525 619

3,7

5b

742 638

1,7

496 404

1,3

265 983

3,9

5c

85 976

3,1

65 134

7,9

258 964

2,7

5m

132 362

3,1

42 113

5,8

180 204

6,7

Övriga riket

3 745 561

0,6

907 890

1,4

4 956 934

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

5 546 125

0,4

1 648 634

0,9

6 189 185

0,7

2007

5 327 507

-

1 752 900

-

6 653 298

-

2006

4 524 040

1,5

1 646 280

3,6

7 436 135

1,4

2005

5 065 258

-

1 696 778

-

7 504 777

-