Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal företag med får i juni 2008

7. Number of holdings with sheep in June 2008

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor,
födda 2005
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

388

31,8

353

34,8

388

31,8

Uppsala

302

7,6

228

8,3

302

7,6

Södermanlands

276

8,2

233

8,6

276

8,2

Östergötlands

499

5,3

456

5,6

499

5,3

Jönköpings

446

6,4

406

6,7

446

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

266

9,0

220

9,6

266

9,0

Kalmar

544

22,4

392

5,7

546

22,3

Gotlands

337

4,8

316

4,8

337

4,8

Blekinge

302

40,5

..

-

..

-

Skåne

686

4,8

610

5,1

691

4,8

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

486

24,6

329

7,7

486

24,6

Västra Götalands

1 388

9,0

1 251

9,9

1 398

8,9

Värmlands

384

7,0

305

7,9

384

7,0

Örebro

272

8,4

252

8,7

272

8,4

Västmanlands

164

11,1

126

11,8

164

11,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

307

8,2

259

8,8

307

8,2

Gävleborgs

397

31,2

..

-

397

31,2

Västernorrlands

176

11,3

120

13,3

176

11,3

Jämtlands

177

10,7

156

11,2

177

10,7

Västerbottens

203

10,9

183

11,7

203

10,9

Norrbottens

169

11,3

129

12,0

169

11,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

340

7,7

308

8,0

340

7,7

Götalands mellanbygder

838

3,8

793

3,8

839

3,8

Götalands norra slättbygder

597

5,7

547

5,9

597

5,7

Svealands slättbygder

1 285

9,9

1 088

11,6

1 285

9,9

Götalands skogsbygder

2 988

8,2

2 448

7,3

3 003

8,1

Mellersta Sveriges skogsb.

881

5,0

741

5,3

881

5,0

Nedre Norrland

793

15,9

658

19,0

793

15,9

Övre Norrland

447

6,4

376

7,0

447

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

169

11,1

145

12,0

169

11,1

2a

434

6,6

350

7,4

434

6,6

2b

420

29,6

357

34,6

420

29,6

3

445

6,9

354

7,5

445

6,9

4a+4b

520

6,6

444

6,9

520

6,6

5a

1 594

11,1

1 315

9,8

1 594

11,1

5b

1 699

10,2

1 435

8,8

1 715

10,1

5c

581

5,3

511

5,6

581

5,3

5m

260

7,9

228

8,0

260

7,9

Övriga riket

2 047

6,4

1 820

7,2

2 047

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

8 169

3,6

6 958

3,6

8 186

3,6

2007

7 984

-

6 918

-

8 014

-

2006

9 141

5,9

7 527

5,8

9 152

5,9

2005

7 595

-

6 666

-

7 653

-