Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med avels- och slaktsvin i juni 2008

8. Number of holdings with breeding and fattening pigs in June 2008

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

8,9

13

8,6

26

18,4

Uppsala

26

3,9

41

4,2

56

11,8

Södermanlands

23

3,9

26

4,5

32

2,9

Östergötlands

41

3,7

49

3,2

70

2,0

Jönköpings

14

10,3

24

6,9

36

13,8

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

18

7,8

21

7,5

32

14,6

Kalmar

39

2,5

46

3,0

77

2,0

Gotlands

22

3,8

41

4,3

69

2,7

Blekinge

20

3,0

30

15,3

41

3,1

Skåne

305

1,2

416

1,6

502

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

139

3,7

196

2,9

283

2,1

Västra Götalands

120

2,2

182

2,1

396

29,9

Värmlands

..

-

..

-

43

2,6

Örebro

18

4,9

24

4,8

40

3,6

Västmanlands

15

5,7

21

4,8

38

2,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

11

9,6

17

8,6

22

21,8

Gävleborgs

7

9,3

15

9,5

..

 

Västernorrlands

7

13,4

10

17,2

26

24,9

Jämtlands

5

17,4

7

16,5

9

13,0

Västerbottens

22

7,0

28

6,5

39

5,1

Norrbottens

5

10,6

5

10,6

7

7,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

231

2,3

301

1,9

426

1,7

Götalands mellanbygder

177

1,6

266

2,3

341

1,2

Götalands norra slättbygder

109

1,8

154

1,8

371

31,9

Svealands slättbygder

90

2,0

123

1,9

212

3,9

Götalands skogsbygder

195

2,1

276

2,5

364

2,6

Mellersta Sveriges skogsb.

..

-

..

-

39

12,3

Nedre Norrland

24

6,9

41

6,5

..

-

Övre Norrland

28

5,9

34

5,6

48

4,4

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

4

27,9

5

23,7

10

14,9

2a

31

5,1

40

5,2

56

8,9

2b

11

10,0

14

12,8

38

17,6

3

9

11,9

20

8,1

..

-

4a+4b

..

-

..

-

60

8,0

5a

43

5,5

77

7,2

94

5,9

5b

92

3,0

145

2,7

223

3,9

5c

38

4,0

48

10,1

58

8,4

5m

25

4,0

45

4,5

59

3,3

Övriga riket

601

1,1

804

0,9

1 254

9,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

995

12,0

1 350

8,9

1 999

8,5

2007

1 049

-

1 433

-

1 937

-

2006

1 187

0,8

1 606

0,7

2 025

0,5

2005

1 259

-

1 767

-

2 306

-