Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2009

JO 20 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal avels- och slaktsvin i juni 2009

3. Number of breeding and fattening pigs in June 2009

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

989

11,2

11 931

8,6

Uppsala

52

4,9

4 721

7,7

15 830

5,1

Södermanlands

41

5,7

5 148

6,5

36 523

4,0

Östergötlands

..

..

9 654

3,4

63 338

2,6

Jönköpings

16

9,3

1 874

9,7

6 612

7,4

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

24

6,3

1 351

7,4

8 757

5,6

Kalmar

88

3,1

7 880

3,2

47 713

2,6

Gotlands

44

4,1

6 044

2,5

37 706

2,6

Blekinge

28

6,3

2 035

6,0

19 913

5,1

Skåne

1 111

15,0

46 805

1,0

243 862

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

239

3,2

16 752

2,8

126 511

1,9

Västra Götalands

332

4,7

31 903

1,2

202 240

11,3

Värmlands

30

5,6

4 017

3,8

32 245

3,0

Örebro

26

4,9

3 948

2,3

26 662

4,2

Västmanlands

..

..

9 725

23,0

31 512

14,3

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

1 199

2,9

3 175

1,8

Gävleborgs

10

10,1

292

13,2

4 521

4,0

Västernorrlands

9

14,4

526

1,7

3 477

5,3

Jämtlands

5

21,3

54

22,8

786

20,6

Västerbottens

35

4,2

1 806

0,8

10 832

1,4

Norrbottens

9

6,4

1 126

0,6

8 375

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

968

16,3

35 523

1,3

207 536

1,3

Götalands mellanbygder

370

14,5

31 599

1,2

199 664

1,4

Götalands norra slättbygder

256

2,1

32 808

1,3

234 797

9,7

Svealands slättbygder

277

22,8

26 798

8,5

141 788

3,5

Götalands skogsbygder

416

13,2

22 961

2,3

113 637

1,6

Mellersta Sveriges skogsb.

43

5,8

4 257

5,0

16 623

5,2

Nedre Norrland

38

25,6

965

4,1

9 251

2,9

Övre Norrland

47

3,7

2 940

0,5

19 224

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

5

22,1

20

20,9

106

19,9

2a

48

4,8

2 986

0,7

19 783

0,9

2b

16

10,4

667

3,4

5 259

4,6

3

..

..

442

12,1

5 083

4,5

4a+4b

43

4,0

5 483

2,9

35 580

2,8

5a

102

5,1

4 467

2,8

14 692

3,9

5b

200

7,2

14 205

2,5

107 997

21,1

5c

..

..

6 975

4,3

35 236

4,1

5m

32

6,4

7 311

4,8

32 023

3,1

Övriga riket

1 798

9,8

115 295

2,1

686 761

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

2 414

7,7

157 851

1,5

942 521

2,5

2008

2 438

5,1

167 394

0,6

974 112

0,6

2007

2 491

-

178 953

-

1 015 365

-

2006

2 623

1,3

184 321

0,9

1 001 947

0,7

2005

2 697

-

185 415

-

1 085 304

-